Balkarp/Röninge

Välskött skogsfastighet med 14 880 m3sk, bostadsbyggnad, gårdsverkstad, jakt och fiske.
Areal: 95 ha
Kommun: Ljungby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 500 000 SEK
Anbudsdag: 17/6 2019
Visning:
1/6 kl 13:00
Föranmälan till undertecknad fastighetsmäklare.
12/6 kl 18:00
Föranmälan till undertecknad fastighetsmäklare.
Fastigheterna Ljungby Balkarp 7:1 och Ljungby Röninge 1:12 utbjudes till försäljning.
Välskött skogsfastighet om ca 95 ha med fördelaktigt läge ca 25 km sydväst om Ljungby.
Gårdscentrum med bostadsbyggnad, ladugård samt vagnsbod, allesammans i gott bruksskick.
Trivsam bostadsbyggnad med god standard som lämpar sig bra för fritidsboende och/eller korttidsuthyrning, men kan även fungera väl till permanent bruk för den mindre familjen. Isolerad gårdsverkstad med hög invändig takhöjd inrymd i ladugården. Goda möjligheter till mindre djurhållning erbjuds.
Grandominerad produktiv skogsmark om ca 83 ha med bedömt virkesförråd ca 14 880 m3sk (medeltal 179 m3sk/ha) och god bonitet (8). Jordbruksmark ca 5,5 ha, myrimpediment ca 5,2 ha och övrig mark ca 2 ha tillkommer.
Jakträtten är fri att disponera direkt på tillträdesdagen. Fiskerätt i del av sjön Exen.
Fastigheten säljes via skriftligt anbudsförfarande med prisindikation 8,5 milj. SEK.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljungby
Storgatan 3
341 43   Ljungby
Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0733-44 02 04

Bilder (79)

Foto: Daniel Nordin

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Uppskattad byggnadsstorlek ca 55 kvm. Ursprungligt nybyggnadsår uppskattas till ca 1870 enligt säljaren. Byggnaden är genomgripande renoverad under år 1989-1990. Bostadsyta 80 kvm och standardpoäng 22 enligt fastighetstaxering. Byggnaden innehåller 4 rum och kök plus hallar och komplementutrymmen. Byggnadskonstruktion i 1 1/2 plan med souterräng, trästomme, murad källargrund (putsad Leca), sadeltak av takpanneplåt, vindskivor med snickarglädje, skorsten med huv, takstege (infästning erfordras samt komplettering med glidskydd för markstege), takavvattningsdetaljer med dagvattenledningar, rödfärgad locklistpanel med vita detaljer, 2-glasfönster, huvudentré och burspråk på framsidan, dörrutgång till trädgården på baksidan, fasadmätarskåp samt TV-antenn. Byggnaden håller gott bruksskick.

Planlösning souterrängvåning
Huvudentré till välkomnande hall (plastmatta golv och träpanel innertak), braskamin (Contura) med underliggande klinkers och fläkt till våningen ovan, fyra garderober samt trappa till bottenvåning. Kontorsrum (bokparkett golv och träpanel innertak) med garderob. Badrum (plastmatta golv/väggar och träpanel innertak) med WC, bidé, handfat med skåp samt dusch. Förråd med betonggolv innehållande tvättmaskin, varmvattenberedare, garderob, hyllor, vattenpump med trycktank samt elcentral.

Planlösning bottenvåning
Öppen planlösning med vardagsrum, kök och matplats (laminatgolv och träpanel innertak), burspråk, kamin med underliggande klinkers, dörrutgång till trädgården och trappa till övervåning.
Kök innehållande ljus köksinredning, diskbänk, arbetsbänkar, spis, fläkt och kyl/frys. Sovrum (laminatgolv och träpanel innertak).

Planlösning övervåning
Hall (trägolv och träpanel i snedtak samt slätt målat innertak), trappspaljé, förvaringsutrymme, vindslucka och två sovrumavdelningar. Toalettrum (klinkergolv) med WC och handfat.

Övrigt
Uppvärmning genom två eldstäder (braskamin samt kamin) och elradiatorer. Eldstäderna är godkända för eldning enligt säljaren.
Enskilt vatten via grävd vattenbrunn. Kvantiteten tillfredställande enligt säljaren, likaså kvaliteten. Vattnet har tidigare haft något lågt pH. Aktuellt vattenprov finns ej.
Enskilt avlopp via äldre avloppsanläggning (septitank). Vid ev. framtida avloppsinventering kan krav komma att ställas från Ljungby kommun om ny enskild avloppsanläggning.
Säljaren har lämnat intresseanmälan om fiberanslutning av bostadsbyggnaden till IP-Only, varvid det står ny ägare fritt att teckna avtal om anslutning om erbjudande lämnas av projektören framöver.

Tomtmark
Tomtmarksareal 2 000 kvm enligt fastighetstaxering. Tomtplatsen har ett naturskönt och privat läge omgiven av öppen jord och äldre lövskog. Väl hävdad trädgård med gräsmatta, grusad bilparkering, plattsättning, prydnadsbuskar, fruktträd, vinbär, syrener, flaggstång m.m. Strax söder om bostadsbyggnaden finns en fin jordkällare uppförd i sten/gjutet valv.

Driftskostnader
Elektricitet ca 7 500 SEK/år
Sophämtning - SEK/år
Sotning ca 700 SEK/år
Slamtömning ca 1 000 SEK/år
Kommunal fastighetsavgift 2 873 SEK/år
Försäkring 1 796 SEK/år
Summa ca 13 900 SEK/år

Vedbrukning till eldstäderna tillkommer. Ovanstående driftskostnader per år (ca-uppgifter) avser det senaste årets användning av bostadsbyggnaden. Driftskostnaderna för ny ägare och ny användning kan komma att skilja sig betydligt.

Energideklaration
Någon energideklaration avseende bostadsbyggnaden kommer ej att upprättas av säljaren.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppskattad byggnadsstorlek ca 400 kvm. Nybyggnadsår 1962 enligt säljaren. Uppförd i trä/murverk (väggplåt på ena kortsidan), 2-glasfönster, gjuten grund och eternittak med takavvattning. El och vatten finns. Stalldel med takhöjd ca 2,2 m, betonggolv med rännor, ventilationstrumma i tak, låsbart verktygsrum samt litet förråd. Isolerad maskinhall/gårdsverkstad med hög invändig takhöjd, betonggolv, vikportar på ena kortsidan samt trappa upp till stort loft (förråd). Två intilliggande underjordiska urinbrunnar, varav den ena med stort gjutet valv i markplan. Byggnaden håller gott bruksskick.

Vagnsbod

Uppskattad byggnadsstorlek ca 120 kvm. Nybyggnadsår 1960-tal enligt säljaren. Uppförd i trä (väggplåt på ena långsidan), plintgrund och tak av eternit/plåt. El finns. Grusgolv. Maskinutrymme och vagnslider. Byggnaden håller gott bruksskick.

Skog och mark

Skogsuppgifter

Över fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan via Sydved, november 2018, planläggare Fredrik Lindespång. Se även bilagt utdrag ur skogsbruksplanen. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 83,0 ha och dess virkesförråd till ca 14 881 m3sk (medeltal 179 m3sk/ha). Medelboniteten anges till 8,0 m3sk/ha och år. Trädslagsfördelning 25 % tall, 58 % gran, 13 % löv, 1 % bok och 3 % ek. Andel gallringsskog G1 uppgår till ca 31 % av skogsmarksarealen (ca 4 255 m3sk). Andel röjningsskog R2, som på sikt kommer att växa in i gallringsskog G1, uppgår till ca 20 % av arealen. Sammanlagt ca 42 % av arealen utgörs av äldre skog G2, S1 och S2 (ca 9 496 m3sk). Årlig tillväxt beräknad till ca 486 m3sk.

Skogsmarken bedöms vara mycket välskött där nuvarande ägare har brukat skogen med hög ambitionsnivå avseende skogsvården, utförda åkermarksplanteringar och dikesrensningar samt utveckling av vägnätet i form av förstärkta traktorvägar. Skogsmarkens viktiga grundförutsättning med bonitet 8,0 borgar för god tillväxt, stabil långsiktig avkastning och bra värdeutveckling för skogsmarken.

Myrimpediment

Inom fastigheten finns sammanlagt ca 5,2 ha myrimpediment.

Inägomark

Den öppna jorden uppgår till ca 5,5 ha enligt skogsbruksplanen. Jordbruksmarken bedöms ha goda förutsättningar för ett rationellt brukande.

Jordbruksmarken inom Ljungby Balkarp 7:1 är för närvarande upplåten, se nedan under punkten ”Servitut/nyttjanderätter”. Skriftlig överenskommelse finns med reglering om överlåtelse av stödrätter från brukaren till markägaren vid upphörandet av brukandet.
Jordbruksmarken inom Ljungby Röninge 1:12 disponeras av köparen från och med tillträdesdagen

Övrig mark

Inom fastigheten finns sammanlagt ca 2,0 ha övrig mark (tomtmark, grustag och vägar).

Jakt

Jakträtten disponeras av köparen från och med tillträdesdagen.
Mycket goda jaktmöjligheter efter högvilt och småvilt, exv. älg, rådjur och vildsvin.

Fastigheten ingick i Odensjö-Annerstads Älgskötselområde under älgjaktsäsong 2018/2019 enligt Länsstyrelsen. Älgjakten har bedrivits såsom gemensamhetsjakt i älgjaktlag enligt säljaren.

Fiske

Till fastigheten hör fiskerätt (andel i samfällt fiske) i del av sjön Exen. Se punkten ”Samfälligheter m.m.” nedan. Fastigheten berörs även av Exens fiskevårdsområde (lantmäteriakt 07-FV1/79). För vidare information om fiskevårdsområdet, se följande hemsidor:
http://www.exensfvof.se/
https://www.ifiske.se/fiske-exen-bolman.htm

Kort om omgivningarna m.m.

Försäljningsobjektet är lättillgängligt belägen med närhet till bl.a. Ljungby (ca 25 km), Markaryd (ca 33 km), Halmstad (ca 63 km), Helsingborg (ca 110 km) och Malmö (ca 165 km).

För vidare samhällsinformation, se Ljungby kommuns hemsida: https://www.ljungby.se/

Rättsförhållande

Fastighet

LJUNGBY BALKARP 7:1 & LJUNGBY RÖNINGE 1:12

Areal

För information, se prospekt.

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Summa: 3744000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 201 000 kr
För information, se prospekt.

Försäljningssätt

För information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0372-440 20
0733-44 02 04

Jag är intresserad av fastigheten Balkarp/Röninge och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning