Ballsån

Obebyggd skogsfastighet om 121,7 hektar produktiv skogsmark och strand mot sjön Ballsen.
Areal: 137 ha
Kommun: Vansbro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 750 000 SEK
Anbudsdag: 8/12 2021
Talldominerad skogsfastighet med god åtkomst efter skogsbilvägar. Naturskönt belägen längs Ballsån, här finns också en tjärn samt strand mot sjön Ballsen. Fastigheten omfattar totalt 139,6 ha mark varav 121,7 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till 11 446 m³sk med tall som dominerande trädslag. Av virkesvolymen finns ca 6 004 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2. Inga byggnader finns på fastigheten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 121,7 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 11 446 m³sk, vilket motsvarar 94 m³sk per hektar. Av trädslagen dominerar tall med 82 % av virkesförrådet medan gran har 12 % och löv 6 %. Skogsmarken har en medelbonitet på 4,5 m³sk per hektar och en förväntad tillväxt på 385 m³sk den första växtsäsongen.

Av skogsmarken är ca 45 % yngre än 20 år och ca 28 % äldre än 120 år. En stor andel av den äldre skogen har gödslats år 2015 av nuvarande ägare. Av virkesvolymen finns 6 004 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2.

Skogsbruksplanen har upprättats av Ove Matsson i oktober månad år 2021 och uppfyller kraven för en Grön skogsbruksplan. Nuvarande ägare har avverkningsanmält (210818) området mellan Ballsån och Högostatjärn men avser inte att slutavverka området, ingen avverkningskontrakt är tecknat. Området med K1/ÖF öster och norr om Högostatjärnen är ej markberett.

Enligt skogsvårdslagen får andelen skog yngre än 20 år ej överstiga 50 % på brukningsenheter mellan 100 och 1 000 hektar.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Norets viltvårdsområde om ca 4 000 ha.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Järna fiskevårdsområde.

Vägar

Fastigheten har del i gemensamhetsanläggningen Noret Ga:10 vilken i sin tur förvaltas av Morbergets vägsamfällighetsförening.

Övrigt

Fastigheten Noret 4:27 har även ett vattenområde i Västerdalälven, beläget strax söder om Kvarnåker.

Rättsförhållande

Fastighet

Vansbro Noret 5:2, m fl.

Ägare

Per Sundén-Cullberg 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 101,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 121,7 ha
Impediment 16,0 ha
Väg och kraftledning 1,9 ha
Summa: 139,6 ha

Taxeringsvärde

För mer information se prospekt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten är belägen i glesbygdsområde. En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Undantag för köpare som sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning