Budgivning pågår!

Bålsjö

Välskött fastighet
Areal: 51 ha
Kommun: Kramfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 500 000 SEK
Lättillgänglig tillväxtfastighet med välskötta växande ungskogar om 42 ha produktiv skogsmark.

Budgivning

Budgivare 2 1 500 000 SEK 2024-07-12   kl. 10:08

Lättillgänglig skogsfastighet som är mycket välskött. Fastigheten ligger efter allmän väg med stor andel nyröjda ungskogar om 60 % av arealen.

Här finner du även gallringsskogar och mindre områden som säljaren skall ombesörja att plantera. Fastigheten består av två närbelägna skiften om totalt ca 51 ha varav 42 ha är produktiv skogsmark med ett beräknat virkesförråd om ca 2 600 m³sk enligt nygjord skogsbruksplan. Betes-åkermark om 4,3 ha.

Här finns en fastighet som bara ökar i värde med litet åtgärdsbehov.

Kontakta Areal

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Bålsjö

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 85

Bilder

Visa alla 23 bilder
Visa alla 23 bilder

Foto: Anna-Clara Eriksson, fotograf ACE

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2024 av Bengt-Olov Westman, telefon 070-289 55 50.
Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 42,1 hektar med totalt virkesförråd om ca 2 600 m³sk, vilket ger ett medeltal om ca 63 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 180 m³sk per år och boniteten ligger på 5,1 m³sk/ha. Gran är det dominerande trädslaget som upptar 75 %, löv 24 % samt tall 1 %.

Största andelen är röjningsskog R1 och R2 om 60 % (25,5 ha). Övrig skog består av gallringsskog om 28 % (11,6 ha), K1 om 6 % ( 2,5 ha) samt K2 om 5 % (2,5 ha). Skog som uppnått slutavverkningsbar ålder S2 om 1 % (0,3 ha) med virkesförråd om ca 75 m³sk.
Andelen yngre skog än 20 år är 68 % (28,5 ha).

Skogsvårdsåtgärder

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Fastigheten är mycket välskött och de enda skogsvårdsåtgärderna som behöver göras enligt skogsbruksplanen är plantering 0,4 ha samt röjning av 4,4 ha under planperioden.

Säljaren har ingått avtal med SCA om att avdelning 19 och 20 skall planteras med granplantor som bekostas av säljaren.

Naturvärden

Det finn inga kända naturvärden som finns på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- eller kulturlämningar

Det finns inga kända forn eller kultur historisk lämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Betes/åkermarken

Betes/åkermarken (inägomarken) är enligt skogsbruksplanen på 4,3 ha. Marken brukas genom muntlig upplåtelse.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ingår i Kramfors Östra Älgskötselområde . För närvarande bedrivs jakten på fastigheten genom Eriksfors Jaktlag. Jaktlaget har idag 11-12 jägare och man jagar på 1 400 ha.
Beslut tas av jaktlaget om man har möjlighet att vara med i jaktlaget som ny ägare.
Kontaktperson är ordförande och vice jaktledare Glenn Eriksson telefon 070-227 88 28.

Småvilt jagas på egen fastighet eller enligt överenskommelse över större område.

Vägar

Fastigheten har andel i Sågmons Vägsamfällighet om 0,4 %, vägavgiften har varit 40 kr de senaste åren.

Byggnader

På fastigheten finns två byggnader, f d militärförråd, utefter Sågmovägen. Byggnadsmått ca 7 m*14 m. Två portar på varje förråd.

Byggnaderna som ingår i fastigheten nås via en stickväg från nämnda väg. Det västra förrådet disponeras av säljaren mot att det östra är uthyrt tills vidare enligt ett muntligt avtal. Hyresavtalet upphör innan ny ägare tillträder fastigheten.

Detta innebär att båda förråden kommer att vara tillgängliga för köparen på tillträdesdagen.

På det östra förrådet finns ett el-abonnemang som innehas av hyresgästen.

Övriga byggnader

Det finns även flera mindre äldre byggnader som står på fastigheten som ägs av andra ägare än säljaren. Inga nyttjanderättsavtal​ har upprättats av säljaren för att byggnaderna skall få stå på fastigheten.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkelt för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan
kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Kartan med den digitala planen kan du klicka dig in på under rubriken Karta på fastighetens sida på Areals hemsida.

Rättsförhållande

Fastighet

Kramfors Bålsjö 3:8

Ägare

Anders Skoglund 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 50,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 42,1 ha
Berg/hällmark 4,6 ha
Inägomark 4,3 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 51,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 84 000 kr
Skogsmark 1 089 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa: 1 177 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 4 050 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Härnösand

Järnvägsgatan 2
871 45   Härnösand
Alla objekt från Härnösand

Ansvarig mäklare

Patrik Ulander
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 85

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Bålsjö & vill bli kontaktad

Mäklaren för Bålsjö kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier