Bärsta Kronogård

Sjö- och naturnära boenden
Areal: 8 ha
Kommun: Nyköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 995 000 SEK
Gård med intäktspotential. Utsikt över sjö och inägor. Nära trevlig badplats och fina fiskevatten. Två bostadshus, fritidshus samt övrig betjänande byggnation.

Bärsta Kronogård ligger idylliskt belägen i en solig västersluttning med utsikt över omkringliggande inägomark och sjön Yngaren i sydväst. Gården är bebyggd med två bostadshus samt intilliggande ekonomibyggnader och övriga uthus. Söder om vägen ligger gårdens åkermark som tidigare varit uppodlad med jordgubbar, därav är en kiosk- och cafébyggnad uppförd intill åkermarken. Vid åkermarkens slut finns ett litet torp uppfört, Bärstatorpet, på en naturligt terrasserad tomt med fin utsikt över Yngaren och det framförliggande naturreservatet. Detsamma utgörs till stor del består av ett blomstrande rikkärr men även av intilliggande skogsmark som domineras av pampiga klibbalar. Genom en kort promenad över spängerna i naturreservatet eller via den lummiga stigen genom ravinen kan man ta sig ner till sjön för att ta sig ett dopp eller kanske en tur med båt.

Trots det lantliga läget så finns närheten till småsamhällets bekvämligheter i Stigtomta med bland annat matbutik, pizzeria och grundskola upp till årskurs 6. Även geografiskt är Bärsta Kronogård välplacerad med E4:an inom fem minuters bilfärd, Skavsta flygplats är tio minuter bort, Nyköping nås inom en kvart och till Stockholm har man bara strax över en timme med bil.

Välkommen på visning av Bärsta Kronogård med tillhörande ägor!

Kontakta Areal

Mats Fröjdenstam

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Bärsta Kronogård

Mats Fröjdenstam

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder

Visa alla 78 bilder
Visa alla 78 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Nya bostadsbyggnaden

Byggnaden är trevligt placerad i ett soligt och öppet läge. Densamma omges av en stor tomt med fruktträd, buskar, perenna växter och övriga vårdträd. Byggnaden är ursprungligen uppförd 1987 med isolerad träregelstomme på gjuten platta, under tak beklätt med betongpannor. Utvändigt är byggnaden beklädd med locklistpanel. Fönster, kopplade 2-glas, enstaka isolerglas. Ventilation genom självdrag kompletterat med mekanisk frånluftsventilering i våtutrymmen. Gemensamt gårdsavlopp till minireningsverk (BioKem 10, från år 2009, godkänt för två hushåll). Vatten från borrad brunn (2009, 70 meter borrhål) som betjänar hela gården. Vattenprov är taget i december 2020, kontakta fastighetsmäklaren för att ta del av detta. Uppvärmning från vedpanna (1987) mot vattenburna radiatorer kompletterat med eldning i eldstad. Nuvarande ägare har även möjliggjort för att ansluta gårdens el till reservkraft, till exempel dieselaggregat, vid strömavbrott. Anslutningen är uppmätt och godkänd med extra jordning 2013. Fiber är förberett med nedgrävda rör till samtliga bostadshus men ännu inte anslutet. Sannolik kostnad för är ca 15–20 000 kr per anslutning. Tidsplanen för områdets anslutning är under hösten 2022. Köparen står för kostnaden för eventuell fiberanslutning. Boyta enligt fastighetstaxeringen om 140 kvm. Byggnadsarea på mark om ca 76 kvm plus tillbyggd veranda om ca 25 kvm.

Från verandan, i fint sydostläge, tar man sig in i ett kök/matrum (spisugn med filterfläkt, kyl/frys, diskmaskin samt dubbelho), hall/huvudentré (med centralt placerad täljstenskamin), badrum (mekaniskt frånluftsventilerat med dusch, wc och handfat), tvättstuga (mekaniskt frånluftsventilerat med tvättmaskin, torktumlare samt tvättho), pannrum/groventré (vedpanna från 1987 med tillhörande ackumulatortank, 500 liter, med elpatron) samt ett sovrum.

Övre plan har snedtak och består av ett större allrum/kontor, sovrum, garderob samt toalett (wc och handfat).

Gamla bostadsbyggnaden

Byggnaden är belägen strax intill den nya bostadsbyggnaden med fin utsikt över den egna åkermarken och den nedanförliggande sjön Yngaren. Ursprungligen är byggnaden uppförd under slutet av 1800-talet men densamma har byggts till och om i omgångar. Byggnaden är uppförd med timmer-/träregelstomme på torpargrund, under tak beklätt med betongpannor. Utvändigt är byggnaden beklädd med locklistpanel. Fönster, kopplade 2-glas. Ventilation genom självdrag. Vatten och avlopp är från samma anläggning som den nya bostadsbyggnaden. Uppvärmning från luftvärmepump (2015) kompletterat med el-element samt eldning i eldstad. Byggnaden har samma abonnemang som det nya bostadshuset men med separat undermätare. Byggnaden har tidigare hyrts ut för permanentboende. Boyta enligt fastighetstaxeringen om 106 kvm. Byggnadsarea på mark om ca 90 kvm.

Från en farstukvist, åt sydost, tar man sig in i en hall med innanförliggande badrum (badkar, wc och handfat), kök (spisugn med filterfläkt, kyl/frys samt dubbelho), vardagsrum (med eldstad, öppen spis med insats) samt matsal.

Övre plan består av två sovrum samt en hall med utgång till en balkong i sydvästläge med trevlig utsikt över sjön och framförliggande inägor.

Bärstatorpet

Byggnaden är uppförd väster om gårdscentrum och åkermarken, i ett mycket trevligt läge intill naturreservatet. Tomten ligger på en terrass med det blomstrande rikkäret nedanför. Genom att kärret hålls öppen genom slåtter har torpet och tomten alltid en mycket fin utsikt över Yngaren. Torpet är uppfört ca 1950 med brädfodrad träregelstomme, på plintgrund (mindre matkällardel som i dagsläget fungerar som pumphus, med ingående vatten) under tak belagt med plåt. Fönster, kopplad 2-glas. Byggnaden har ett eget el-abonnemang och det är förberett för fiberanslutning. Byggnaden har sommarvatten (neddraget från gårdscentrum) men saknar avloppslösning. Torpet har även en egen vattenkälla, grävd, som inte nyttjas i dagsläget (en cementring djup). Veckovis uthyrning har skett sommartid genom AirBnB. Byggnadsarea på mark om ca 21 m samt tillbyggd uteplats om ca 17 kvm.

Planlösning i form av ett rum (med eldstad, öppen spis med gjutjärnsinsats) samt kök (nytt 2020 med spisugn, kyl/frys, varmvattenberedare samt dubbelho). Norr om byggnaden finns en tillbyggd uteplats under tak av plast med fin utsikt över rikkärret, naturreservatet och sjön.

Invid torpet finns även en komplementbyggnad uppförd ca 1950 med brädfodrad träregelstomme, på plintgrund, under plåttak. Byggnaden inrymmer sovrum, badrum med (dusch, tvättställ och Separett-toalett) samt ett förrådsutrymme. Byggnadsarea på mark om ca 18 kvm samt det öppna förrådsutrymmet om ca 4 kvm.

Energideklarationer och byggnadsbesiktningar

Energideklarationer eller byggnadsbesiktningar är ej upprättade och kommer ej att upprättas av säljaren innan överlåtelsen.

I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul som gör att köparen ej kan upprätta energideklarationer på säljarens bekostnad efter fastighetsköpet.

Driftskostnader

Driftkostnaderna, nedan, bygger på säljarens faktiska kostnader det senaste året. Två personer har bott permanent i respektive bostadshus. Torpet och caféet har
haft en gemensam årskostnad för el om 7 142 kr (detta är inkluderat i totalen nedan). Uppvärmningskostnaden har minskats genom vedeldning. Kostnad för ved tillkommer.

El: 75 233 kr/år (el till samtlig byggnation på hela gården).
Renhållning: 2 399 kr/år.
Vatten och avlopp: 5 800 kr/år.
Sotning: 3 000 kr/år.
Försäkring: 14 885 kr/år.

Totalt: 101 317 kr/år eller ca 8 443 kr/månad.

Ekonomibyggnader

Gamla ladugården

Väster om bostadshuset finns gårdens största byggnad, den gamla ladugården, som är uppförd i början av 1900-talet. Byggnaden är uppförd med brädfodrad timmer-/träregelstomme under tak belagt med plåt (2008). Underlaget varierar i byggnaden från uppgrusat, brädlagt till gjutet. Byggnaden inrymmer vagnslider, förrådsutrymme, loge, skulle, isolerad verkstadsdel, f.d. fädel samt tillbyggt vedförråd. Byggnadsarea på mark om ca 330 kvm samt tillbyggd del om ca 33 kvm.

Gäststugan

Byggnaden är uppförd 1990 med träregelstomme, på plintgrund under tak belagt med betongpannor. Fönster, kopplade 2-glas. Utvändigt är byggnaden beklädd med locklistpanel. Byggnaden inrymmer ett rum med utanförliggande veranda under tak. Uppvärmning med direktverkande el-element. Byggnadsarea på mark om ca 17 kvm samt veranda om ca 5 kvm.

Intill gäststugan finns även pumphuset uppfört med brädfodrad träregelstomme under tak belagt med plåt.

Gamla hönshuset

Byggnaden är uppförd i slutet av 1800-talet med timmer-/träregelstomme under tak belagt med plåt. Utvändigt är byggnaden beklädd med locklistpanel/brädfodrad. Byggnaden inrymmer ett gjutet förrådsutrymme samt en snickarbod/förrådsutrymme. Byggnadsarea på mark om ca 50 kvm.

Förrådsbyggnaden

Byggnaden färdigställdes 2021 och är uppförd med träregelstomme, på gjuten grund (sockel med lecasten) under tak belagt med plåt. Byggnaden har nyttats som möbelförråd. Byggnadsarea på mark om ca 65 kvm.

Kiosk- och cafébyggnaden

Byggnaden uppfördes 2015 för att betjäna bär-verksamheten. Byggnaden är uppförd med träregelstomme under plåttak. Utvändigt beklädd med lockpanel. Sommarvatten finns indraget (från gårdscentrum) och godkänt gråvattensavlopp finns anslutet. Café-delen har haft godkänt för livsmedelshantering. Det är förberett för att ansluta fiber. Byggnaden och omkringliggande uteplats har nyttjats som café, kiosk och för bärförsäljning. Byggnadsarea på mark om ca 30 kvm.

Skog och mark

Åkermark

Enligt mätningar på fastighetskartan omfattar inägomarken ca 1,7 ha. Stödrätter saknas. Fram till 2021 bedrevs jordgubbsodling på all areal av jordägaren själv. Odlingen är nu plöjd. Marken brukas under odlingssäsongen 2022 och överlämnas därefter till en ny ägare, höstplöjd. Marken har en god naturlig avvattningsförmåga och dräneringsåtgärder har ej utförts i närtid. Jordart, dominans av lera med sandinslag, enligt SGU:s översiktliga jordartskartering.

Skogsmark

Näst intill all skogsmark berörs av det inlösta naturreservatet ”Bärstakärret”. Kring badplatsen finns dock cirka 1 ha produktiv skogsmark. Densamma domineras av löv med inslag av ädellöv i gallrings- till slutavverkningsbar ålder. Marken bedöms inte vara lämplig för konventionellt skogsbruk men lämpar sig väl för plockhuggning för gårdens egna vedbehov.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Fastigheten berörs ej av nyckelbiotoper eller naturvärden. Dock berörs fastigheten av Bärstakärrets naturreservat som även är ett Natura 2000 habitat. Den del av naturreservatet som berör fastigheten är ca 3,9 ha. Naturreservatet är upprättat med målsättningen att skydda den speciella floran i och kring rikkärret, bland annat orkidéer som myggnycklar, grönkulla samt den förvildade busken bocktörne. För mer information om naturreservatet, se Länsstyrelsen i Södermanlands läns hemsida.

Jakt

Jakträtten på fastigheten är ej upplåten. I nuläget jagas det ej aktivt på fastigheten annat än skyddsjakt på åkermarken med syfte att minska viltskador.

Fiske

Yngaren är Södermanlands fjärde största med stora öppna vattenområden. Sjön är även djup och har ett rent vatten som inhyser bland annat abborre, gös, gädda, sik, lake och övrig vitfisk. Även kräftor finns i sjön. Fiskerättsinnehavare har rätt att fiska med nät och fasta redskap i eget vatten eller till det egna skifteslaget tillhörande vatten. Spöfiske kan ske i hela Yngaren om man löser fiskekort genom fiskevårdsområdet. För närvarande kostar det 500 kr/år.

Bärsta allmänna badplats

Intill naturreservatets östra kant finns Bärsta allmänna badplats. Markägaren har upplåtit mark för badplatsen enligt skriftligt ettårsavtal med Nyköpings kommun som motpart.

Gårdens intäktsmöjligheter

Nuvarande ägare har aktivt arbetat för att gården ska inbringa intäkter. Främst har det skett med jordgubbsodling på den egna åkerarealen som kompletterats med odling av majs på arrenderad, intilliggande, mark. Försäljning av självplock av majs och jordgubbar har skett genom kiosken/caféet. Även kiosken/caféet, i sig, har genererat intäkter till ägaren. I anslutning till jordgubbslandet har ägaren haft ca 50 etablerade bisamhällen som genererat honung som sålts i kiosken. Den gamla bostadsbyggnaden på gården har hyrts ut för permanentboende och Bärstatorpet har hyrts ut veckovis, sommartid, via AirBnB med god efterfrågan. Nuvarande ägare har även haft skötselavtal med Nyköpings kommun för att sköta badplatsen. Dessutom har fastighetsägaren haft en mindre arrendeintäkt för badplatsen i sig. Ägarens driftkalkyl för gårdens verksamhet går att få tillgång till. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Lantmäteriförrättning

Fastighetsägaren har överenskommit med grannfastighetsägaren till Nyköping Bärstatorp 1:4 att ett markbyte ska ske för att räta ut gränsen mellan de båda fastigheterna. Samtidigt kommer servituten som belastar Nyköping Bärstatorp 1:5 att avregistreras. Säljaren står för samtliga kostnader för denna lantmäteriförrättning. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för att ta del av kopia på inlämnad ansökan om lantmäteriförrättning.

Rättsförhållande

Fastighet

Nyköping Bärstatorp 1:6

Ägare

Erik Sjögren 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret är 8,8448 ha. Även ej arealredovisat vattenområde (akt: 04-STI-452, 0480-12/88). Areal enligt fastighetskartan (Metria) är 7,83 ha.

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 144 000 kr
Skogsimpediment 7 000 kr
Tomtmark 1 060 000 kr
Skog med restriktion 29 000 kr
Bostadsbyggnader 2 944 000 kr
Summa: 4 184 000 kr

Inteckningar

Fastigheten är intecknad med 6 pantbrev om totalt 4 125 000 kr. Samtliga av dessa är datapantbrev. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information, se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information, se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Eskilstuna

Valvet, Kungsgatan 5
631 93   Eskilstuna
Alla objekt från Eskilstuna

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Anton Stolpe Nordin
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Bärsta Kronogård & vill bli kontaktad

Mäklaren för Bärsta Kronogård kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier