Bäsna

Areal: 10 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 200 000 SEK
Anbudsdag: 16/9 2020
Av de 10 hektaren är 6,8 ha skogsmark varav gallringsskog: 2,3 hektar, äldre röjningsskog 3,6 hektar och 0,9 hektar är yngre röjningsskog. Medelbonitet 6,0. Ingår i Bäsna VVO med jakt på 1 688 hektar. Fiske i Gagnef-Mockfjärds FVO.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (20)

Foto: Kenneth Skovshoved

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 6,8 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 306 m3sk, vilket motsvarar ca 45 m3sk/ha. Av trädslagen har tall 57 % av virkesförrådet medan gran har 13 % och lövträd har 30 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,0 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 27 m3sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Svefa, Jerk Eriksson september 2019.

Jakt

Skiftet ingår Bäsna VVO med jakt på 1688 ha.
Kontaktperson, Per-Olov Lindeberg, 070-631 15 94

Fiske

Fastigheten ingår i Gagnef-Mockfjärds FVO, se www.gagneffiske.se

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Bäsna 54:3, del av

Ägare

Karl Johansson 1/2
Agneta Johansson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 6,8 ha
Övrigmark 3,2 ha
Summa: 10,0 ha

Taxeringsvärde

Skiftet saknar eget åsatt taxeringsvärde, då det är del av hel fastighet.

Inteckningar

Skiftet överlåtes fritt från lån och penninginteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning