Båtstad

Skog i Båtstad
Areal: 111 ha
Kommun: Torsby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 500 000 SEK
Anbudsdag: 22/6 2023
Skogsfastighet i ett block med strand i Klarälven. Hög bonitet och bra vägar.

Skogsfastighet utan byggnader i ett block i Klarälvens bördiga sluttningar. Fastigheten är belägen mellan Höljes och Sysslebäck och utgörs av ett skifte om cirka 111 hektar. Skogstillståndet består av växtkraftig ung och medelåldersskog med hög virkesproduktion och en medelbonitet om hela 7,5 m³sk per hektar och år. Den årliga tillväxten uppgår till 722 m³sk. God tillgänglighet med flera vägar in på skiftet.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Båtstad

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 23 bilder
Visa alla 23 bilder

Foto: Tomas Karlsson och Gustav Thorvall, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens produktiva skogsmark uppgår till 105,7 hektar med ett bedömt virkesförråd om 11 773 m³sk, motsvarande ett medeltal om 111 m³sk per hektar. Skogstillståndet utgörs till största del av växtkraftig ung/- medelåldersskog då cirka 80 procent av arealen är under 40 år. Trädslagsblandningen utgörs av tre procent tall, 71 procent gran och 26 procent löv. Fastigheten har en hög tillväxt med en bonitet om 7,5 m³sk per hektar och år vilket medför en total årlig tillväxt om 722 m³sk. I huggningsklassen S1 uppgår det bedömda virkesförrådet till 1 205 m³sk. För att ta del av mer information om skogstillståndet, se den bifogade skogsbruksplanen. Skogsbruksplanen är upprättad april 2023 av Rolf Ljungberg.

Nyckelbiotoper

Det finns ingen registrerad nyckelbiotop på fastigheten enligt Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Stranna viltvårdsområde som omfattar 7 523 hektar. I viltvårdsområdet bedrivs småviltsjakt och älgjakt. Jakträtten är inte upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen. Det krävs 200 hektar arrenderad mark inom viltvårdsområdet för att erhålla en jakträtt för icke markägare. För markägare berättigar fastigheten till en jakträtt.

Övrigt

Det pågår en lantmäteriförrättning som avser anläggningsåtgärd av Havån GA:1 mfl.

Rättsförhållande

Fastighet

Torsby Båtstad 1:82

Ägare

Henrik Larsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 108,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 105,7 ha
Skogsimpediment 0,0 ha
Väg och kraftledning 2,3 ha
Inägomark 0,0 ha
Övrigmark 2,6 ha
Summa: 110,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 681 000 kr
Summa: 1 681 000 kr

Inteckningar

Det finns en penninginteckning uttaget i fastigheten med ett belopp 3 650 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs för fysisk/privat köpare med undantag av personer som sedan minst 12 månader varit bosatta i glesbygdsområde i Torsby kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Båtstad & vill bli kontaktad

Mäklaren för Båtstad kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier