Bengtsfors Dåverud

Produktiv skogsmark i två skiften. Jakt och fiske i Dåverudstjärnen.
Areal: 17 ha
Kommun: Bengtsfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 400 000 SEK
Anbudsdag: 11/2 2022
Obebyggd skogsfastighet med ca 17 ha produktiv skogsmark och ett virkesförråd på ca 2.263 m³sk. Skog i två skiften varav ett skifte går till Dåverudstjärnen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Västra Bangatan 8
662 34   Åmål
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder (18)

Foto: Hans Littorin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsbruksarealen uppgår enligt juli 2021 upprättad skogsbruksplan till 17.4 ha. Fördelningen är 66 % granskog, 30 % tall och 4 % lövskog. Medelboniteten är beräknad till 7,4. Det totala virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplan till 2 263 m³sk varav granskog 1 493 m³sk med ett medeltal på 130 m³sk per hektar. Slutavverkningsbar skog i huggningsklass S1-S2 uppgår till 1 165 m³sk. Se i övrigt bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper enligt skogsbruksplan.

Jakt

All jakt följer med i försäljningen.

Fiske

Fiskerätt i Fillingsjöns fiskevårdsområde där Dåverudstjärnen ingår.

Rättsförhållande

Fastighet

Bengtsfors Dåverud 1:21

Ägare

Johan Friberg 1/2
Hajrije Friberg 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 17,4 ha
Myr/kärr/mosse 0,1 ha
Berg/hällmark 0,2 ha
Summa: 17,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 135 000 kr
Skogsimpediment 9 000 kr
Summa: 1 144 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 763 750 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit bosatt i Bengtsfors kommun i ett år före förvärvet. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Jag är intresserad av fastigheten Bengtsfors Dåverud och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning