Bengtsfors Högsbyn

Vacker mangårdsbyggnad med sjöutsikt vid kanten av Brudfjället. Jakt och fiske.
Areal: 28 ha
Kommun: Bengtsfors
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 900 000 SEK
Anbudsdag: 26/10 2020
Skogsfastighet Tisselskog fantastiskt läge vid kanten av brudfjället med sjöutsikt över Råvarpen. Stilfull mangårdsbyggnad med vacker och välskött parkliknande tomt. Gäststuga med pentry och magasin med gästrum. 8 km till Dals-Långed med skola, affär, bibliotek m.m.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder (28)

Foto: Hans Littorin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden uppfördes 1833 flyttades dit i samband med laga skifte. Timmerstommen är beklädd med träpanel, yttertak av betongtegel, stengrund och kopplade 2 glasfönster. Bostadsytan är enligt fastighetstaxeringen 148 kvm. Nedre plan kök med vedspis, matsal med bakugn, arbetsrum med vedkamin, sovrum med kakelugn, badrum och toalett. Övre plan stor sal med kakelugn, hall och sovrum. Stor altan mot väster.

Uppvärmning genom vattenburet system med kulvert från vedpanna under gäststugan. Vatten från borrad brunn och avlopp till trekammarbrunn. Fiber är framdraget och medlemskap i fiberförening ingår. Kommunal gatubelysning i Tisselskog

Gäststuga

Gäststuga med pentry och pannrum med vedpanna i källaren.

Magasinet

Magasin med 2 rum och vind varav ett inrett gästrum.

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad.

Ekonomibyggnad

Traditionell ladugårdsbyggnad 353 kvm enligt fastighetstaxeringen med plåttak som används som förrådsbyggnad, garage och snickeriverkstad.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åker- och betesmarken är välbelägen i anslutning till gårdscentrum. Marken brukas som vall och ingår i EU:s stödsystem. Stödrätterna följer fastigheten.

Skogsmark

Den produktiva skogsbruksarealen uppgår enligt skogsbruksplan, upprättad år 2020 till 18 ha. Fördelningen är ca 48 % granskog, 42 % tall och 10 % lövskog. Medelboniteten är beräknad till 5,9 med en beräknad årlig tillväxt om 74 m3sk. Det totala virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplan till 2 173 m3sk varav slutavverkningsbar( S1-S3) 1 032 m3sk. Åldersfördelningen är ojämn med en större andel medelålders skog.

Det finns även ett friliggande skifte sydväst om brudfjällsvägen, gamla stationstomten där det finns en grävd brunn.

Nyckelbiotoper

Inga områden har klassats som nyckelbiotoper i Skogsstyrelsens inventeringar.

Jakt

Gemensamt bedriven älgjakt i brudfjällets norra jaktvårdsområde och enskild småviltsjakt. All jakt följer med i försäljningen.

Fiske

Fiskerätt i Råvarpens fiskevårdsområde.

Övrigt

Ca 32 ha av ursprunglig skogsareal på ca 50 ha är fastighetsreglerad till grannfastighet.

Rättsförhållande

Fastighet

Bengtsfors Högsbyn 1:46

Ägare

Anna-Lisa Martinsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 18,0 ha
Inägomark 8,3 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Övrigmark 0,9 ha
Berg/hällmark 0,3 ha
Summa: 28,2 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde är inte åsatt eftersom fastighetsreglering skett under 2020.

Inteckningar

Antal 13 st
Totalt belopp 2 242 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit bosatt i kommunens glesbygdsområde i ett år före förvärvet. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
0532-176 95
070-601 86 05

Jag är intresserad av fastigheten Bengtsfors Högsbyn och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning