Bengtsheden

Skog norr om Falun
Areal: 142 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Skog
Prisidé: 9 700 000 SEK
Anbudsdag: 21/11 2023
Skog med stor volym slutavverkningsmogen skog! Jakt i VVO.

Möjlighet att förvärva talldominerade skogar med stor volym slutavverkningsmogen skog. Marken har även stora arealer medelålders skog med hög löpande tillväxt. Jakt i Bengtshedens VVO.

Kontakta Areal

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Bengtsheden

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Bilder

Visa alla 9 bilder
Visa alla 9 bilder

Foto: Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Utsiktstorn

På skifte 3, Flyberget finns ett utsiktstorn. Byggnaden som ägs av Falu kommun står på ofri grund och underhålls av kommunen. Ersättningen för 2022 uppgick till 1 445 kr.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades under maj 2023 av Foran Forest AB. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 139,0 hektar och virkesförrådet är uppskattat till 23 846 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 172 m³sk/ha. Medelboniteten bedöms till 5,5 m³sk/ha och år för fastigheten och tillväxten under 2024 bedöms till 839 m³sk. Trädslagsfördelningen är enligt skogsbruksplanen 69 % tall, 28 % gran, och 3% löv. Fastigheten har en relativt jämn åldersklassfördelning med en topp i ålder 45–55 år där den löpande tillväxten är mycket hög. Av virkesförrådet återfinns hela 9 719 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2.

För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs i dagsläget ej av några nyckelbiotoper eller naturvårdsavtal.

Jakt

Fastigheten ingår i Bengtshedens VVO med en jaktbar areal på småvilt om totalt ca 6 800 ha. Älgjakten bedrivs gemensamt över tre områden och köttet delas mellan deltagarna under första älgjaktsveckan. En jakträtt per 50 ha, markägare jagar på påbörjad areal. Det innebär att markägaren kan jaga och arrendera ut en jakträtt.

Skiftet i nordväst vid Värmlandsberget ingår i Linghed-Hökvikens Byamäns jaktvårdsförening om ca 8 500 ha. Småviltjakt bedrivs på hela området, älgjakten sker uppdelat i tre områden.

Rättsförhållande

Fastighet

Falun Bengtsheden 35:8

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 133,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 139,0 ha
Myr/kärr/mosse 0,9 ha
Väg och kraftledning 1,6 ha
Övrigmark 1,1 ha
Vatten 0,1 ha
Summa: 142,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2023* Skogsmark 8 618 000 kr Skogsimpediment 5 000 kr Summa 8 623 000 kr *Brukningscentrum har styckats ifrån och sålts, taxeringsvärdet är uppskattat.

Inteckningar

Fastigheten har nio penninginteckningar om totalt 677 600 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Falun

Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Bengtsheden & vill bli kontaktad

Mäklaren för Bengtsheden kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier