Bengtstorps gård

Gård med jord, skog samt trevligt boende i enskilt läge, men med närhet till Tidaholm.
Areal: 58 ha
Kommun: Tidaholm
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 750 000 SEK
Bengtstorps gård ligger vackert belägen, endast ca 6 km söder om Tidaholm. Gårdscentrum med enskilt läge som omges av öppna marker och Yan som rinner förbi. Bostaden är en modern enplansvilla som byggdes ny år 2015 och ekonomibyggnader med möjligheter för självverksamhet. Jordbruksmarken omfattar ca 10,7 ha åker och ca 2,7 ha betesmark. Skogsmarken uppgår till 33,7 ha med ett virkesförråd om ca 5 000 m3sk. Därtill kommer 8 ha skog med biotopskydd. Jakt- och fiskerätter följer fastigheten vid tillträdesdagen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (46)

Foto: John Enander, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Bostaden är en modern villa i 1 plan som byggdes ny år 2015. Boarean uppgår enligt taxeringsinformationen till 140 kvm, fördelat på fyra sovrum, två badrum, kök, allrum, möblerbar hall, tvättstuga samt förvaringsutrymmen. Badrummen är helkaklade och trevligt inredda. Köket är ett IKEA-kök med mörktonade köksluckor och fullutrustad med moderna vitvaror. Kök, matplats och ett större allrum är byggt i öppen planlösning med utgång till en härlig terass i sydvästläge. Trädgården är väl tilltagen med stora grönytor och Yan som rinner förbi längs tomtgränsen.

Bostaden är uppförd på gjuten platta med vattenburen golvvärme. Stomme i trä (lösvirkeshus) och fasad av liggande träpanel. Fönster är av typen treglas, isolerfönster. På taket ligger betongpannor. Kommunalt vatten och enskilt avlopp till trekammarbrunn med infiltration. Kommunalt avlopp finns framdraget till tomten och anslutningsavgift är erlagd. För att ansluta fastigheten till kommunala avloppsnätet krävs endast installation av en pumpbrunn. Fiber finns installerad. Uppvärmning sker med vedpanna (Arimax -82) samt tillhörande ackumulatortankar om 1 800 l. Två elpatroner finns som komplement. Pannan är placerad i garagedelen som ligger i vinkel med bostaden.

Garaget är byggt på gjutet golv med tre portar, träpanel och tak av betongpannor. Från bostaden så når man först ett förvaringsutrymme och sedan pannrumm med tillhörande förvaringsutrymmen. Därefter tre garagedelar med gott om plats för förvaring av bilar, trädgårdsredskap m.m.

Energideklaration

Energideklaration är beställd av säljaren och kommer finnas tillgänglig på visningar samt hos ansvarig fastighetsmäklare.

Ekonomibyggnader

Ladugård, loge m.m.

Höghusbyggd ladugård under tak av eternit. Djurdelen har tegelsatt fasad och i övrigt är byggnaden uppförd med trästomme och fasader av trä. Djurdelen är uppdelad i två utrymmen med plangjutna golv och borttagen inredning. Detta ger stora ytor med bra möjligheter att anpassa efter eget behov. Ovanliggande ränne. Logdelarna används idag för förvaring. Vidbyggt logen finns en maskinhall under tak av plåt. En del av maskinhallen har gjutet golv och resten är redskapsförvaring på grusat underlag.

Magasinet

Timrad byggnad med nyare plåttak. En del av byggnaden nyttjas idag som verkstadsdel och resterande utrymmen används som hönshus. Övre plan med magasinsloft. Vidbyggt finns en större utegård för hönsen.

Maskinhall

Byggnad under plåttak med gjutet golv och träfasad samt stor skjutport på gaveln. Vidbyggt baksidan finns ytterligare ett redskapsförråd under snedtak.

Övrig byggnation

Till fastigheten finns även en jordkällare med tegeltak samt ett större växthus som är byggt på gjuten platta.

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till 33,7 ha, fördelad i två skiften med bra tillgänglighet. Skogsmarken är huvudsakligen frisk men med ett par fuktigare avdelningar på det östra skiftet. Skogen kring gården utgörs huvudsakligen av granskog i den västra delen som övergår i mer lövdominerade bestånd i den östra delen. Utskiftet som ligger öster om Daretorp utgörs huvudsakligen av tallbestånd. Åldersmässigt fördelar sig skogen över samtliga huggningsklasser, men med övervägande andel i övre röjningsålder. Medelboniteten är beräknad till 7,2 m³sk/ha/år. Det föreligger ett röjningsbehov på 6,4 ha av skogsarealen. I övrigt bedöms skogsskötseln som god. Observera att avdelning 10 enligt plan är klassad som nyckelbiotop. Virkesförrådet uppskattas enligt skogsbruksplanen till ca
5 000 m³sk vilket ger ett genomsnitt på ca 149 m³sk/ha. Av virkesförrådet utgörs 39 % av tall, 36 % av gran, och 25 % av löv. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till ca 210 m³sk/år. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 800 m³sk, varav ca 200 m³sk som slutavverkning. Se även bifogad skogsbruksplan från 2021-08.

Biotopskydd

Inom fastigheten finns två områden (avdelningarna 11 och 12 i skogsbruksplanen) som är avsatta till biotopskydd. Säljaren har erhållit en engångsersättning för detta och avtalen gällande biotopskyddet finns att läsa hos ansvarig fastighetsmäklare och kommer bifogas till köpekontraktet. Virkesvolymen inom biotopskyddet är ej medtaget i skogsbruksplanen.

Åkermark

Fastigheten omfattar 10,67 ha stödberrättigad åkermark, fördelad på ett par större skiften samt några mindre. Jorden består av fastmarksjord med tillfredsställande dränering och brukas idag som vall. Åkermarken är tillgänglig för köparen inför 2022-års brukningssäsong. Stödrätter motsvarande den stödberättigade arealen ingår i fastighetsöverlåtelsen.

Betesmark

Betesmarken omfattar ca 2,7 ha och utgörs av vackra naturbeteshagar i närheten av gårdscentrum.

Övrig mark

Övrig landareal uppgår till ca 3 ha och består främst av tomtmark, vägar, samt övrig mark som ej kan härledas till något specifikt ägoslag.

Jakt och fiske

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Fastigheten har andel i samfällt fiske i ån Yan som rinner utmed östra delen av fastigheten.

Del som ej ingår

Säljaren har för avsikt att behålla en villavagn med samt angränsande tomt om ca 800 kvm, beläget i anslutning till betesmarken i den västra delen av "hemmaskiftet". Ansökan om avstyckning är inlämnad till Lantmäteriet. Om förrättningen gällande avstyckningen ej vunnit laga kraft vid köparens tillträde av fastigheten, skall köparen förbinda sig att medverka till förrättningens genomförande som ny ägare till fastigheten. Om förrättningen ej kan genomföras kommer säljaren att avlägsna villavagnen och tomtmarken ingår då i fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Tidaholm Bengtstorp 1:4

Ägare

Billy Sandström 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 33,7 ha
Skog med restriktion 8,0 ha
Åkermark 10,0 ha
Övrigmark 2,6 ha
Summa: 54,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 737 000 kr
Betesmark 121 000 kr
Skogsmark 2 698 000 kr
Skogsimpediment 14 000 kr
Tomtmark 170 000 kr
Skog med restriktion 46 000 kr
Bostadsbyggnader 742 000 kr
Ekonomibyggnader 30 000 kr
Summa: 4 558 000 kr

Inteckningar

Antal 8 st
Totalt belopp 2 500 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Bud senast

2021-10-20
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning