Berg

Vid sjön Stråken
Areal: 172 ha
Kommun: Mullsjö
Objektstyp: Gård
Prisidé: 20 000 000 SEK
Anbudsdag: 11/3 2024

En halv mil söder om Mullsjö ligger Berg 1:1. En välskött skogsgård med sammanhållen areal och trevligt läge vid sjön Stråken. På fastigheten finns en mangårdsbyggnad och några ekonomibyggnader. Arealen är fördelad på 133 ha skogsmark, 4 ha impediment och 32 ha jordbruksmark, huvudsakligen åker. Därtill kommer 19 ha vatten i Stråken. Skogsmarken är till stor del belägen i en bördig sluttning, och har ett virkesförråd om ca 19 300 m³sk.
Bonitet 8,3 m³sk/ha.

Välkommen till Berg!

Kontakta Areal

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Berg

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder

Visa alla 19 bilder
Visa alla 19 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnaden

Bostadshus i 1 ½- plan troligen uppfört på 1800-talet. Enligt fastighetstaxeringsuppgifter har huset en boyta om 135 m².

Nedre plan: Förstukvist. Hall/entré. Kök med elspis, kyl, frys och diskmaskin. Groventré. Mindre toalett med tvättfat och wc. Vardagsrum med öppen spis. Två sovrum.

Övre plan: Hall. Två sovrum. Badrum med tvättfat, wc samt duschkabin. Klädkammare. Fyra snedutrymmen/förråd.

Källare: Mindre matkällare som nås via golvlucka i groventrén.

Huset har torpargrund, stomme och fasad av trä samt tak med tvåkupigt lertegel. Uppvärmning sker med vattenburet värmesystem via kulvert från panncentral (vedeldning). Eget vatten (borrad brunn, vattnet har hög järnhalt varför filter bör installeras) och avlopp. De flesta av fönstren är s.k. bullerfönster p.g.a. närheten till vägen.

Åtgärder som utförts under senare tid är delvis nya fönster (2009), ny trekammarbrunn med infiltration (2013), nytt tak och om-murad skorsten (troligen omkring 2017), ny vattenpump och nytt elmätarskåp samt matarkabel till central (2023).

Mangårdsbyggnaden är uthyrd tills vidare med tre månaders uppsägningstid. Hyra erläggs med 4 451 kr/månad (kallhyra, hyresvärd bekostar sophämtning, slamtömning och sotning).

Fiberanslutning saknas. Open Infra är på gång att installera fiber i området. Inga markavtal har dock undertecknats ännu.

Panncentral

Timrad byggnad med tak av tvåkupigt lertegel. Byggnadsarea ca 30 m². Pannrum med vedpanna och ackumulatortank om ca 1 800 l. Tvättstuga (tvättmaskin tillhör hyresgästen).

Energideklaration

Energideklaration är beställd. Den kommer publiceras på areal.se under försäljningsprocessen.

Driftskostnader

Driftskostnad ca 54 500 kr/år som fördelas enligt följande: Försäkring ca 5 000 kr (enbart bostadshuset), uppvärmning ca 20 000 kr (ved), el ca 15 000 kr (inkl. ekonomibyggnader), sotning ca 2 000 kr, avlopp ca 2 000 kr, renhållning ca 2 500 kr samt fastighetsavgift ca 8 000 kr. Beloppen är uppskattade.

Ekonomibyggnader

Garage

Byggnad av trä med plåttak. Byggnadsarea ca 75 m². Utgörs av tre platser för bil eller mindre traktor. Uppgång till loft. Vedbod.

Traktorgarage

Byggnad av trä med plåttak. Byggnadsarea ca 25 m². Utgörs av traktorgarage.

Ladugård

Rejäl ladugård med en byggnadsarea ca 500 m². Uppförd med plåttak och murad djurdel, i övrigt av trä. Äldre djurdel. F.d. mjölkrum. Äldre häststall/hönshus. Loge. Stort ränne. Tillbyggd vagnsbod på baksidan.

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten har fin skogsmark med välskötta bestånd, där stor del är belägen i en bördig sluttning ner mot Stråken. Den västra delen av fastigheten är högt belägen med relativt flack mark och lägre bonitet. Skogsmarken är relativt lättåtkomlig via bra skogsvägar.

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats inför försäljningen av Södra. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 133,3 ha och virkesförrådet 19 316 m³sk. Trädslagsfördelning: tall 42 %, gran 46 % samt löv 12 %.
Bonitet 8,3 m³sk/ha. Se vidare i bifogad skogsbruksplan.

Del av avdelning 25 har av Skogsstyrelsen klassats som område med naturvärde.

Eventuella kvarvarande risvältor ingår ej i köpet av fastigheten.

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken består av ca 26 ha åker och ca 4 ha bete enligt fastighetstaxeringsuppgifter. Åkerskiftena är för trakten relativt stora och lättbrukade.

Marken är skriftligen upplåten till 2027-03-14. Arrendet är gemensamt med andra av säljaren ägda fastigheter. Årlig arrendeavgift som belöper på Mullsjö Berg 1:1 bedöms till ca 25 000 – 30 000 kr exkl. moms.

Jakt och fiske

Jakträtten är upplåten till 2025-06-30. Årlig avgift är 17 000 kr exkl. moms. Fastigheten ingår i jaktlaget Bjurbäck Norra som är en del av älgskötselområdet Mullsjö Södra.

Kräftfisket inom fastigheten är upplåtet till tre olika nyttjanderättshavare för mindre belopp. Samtliga är uppsagda till 2024-06-30. Fastigheten har även del i Stråkens Fiskevårdsområdesförening (2,1 %). Fiskekort gäller för spöfiske i sjön.

Rättsförhållande

Fastighet

Mullsjö Berg 1:1

Ägare

Julie Marie Moltke-Huitfeldt 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 174,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 133,3 ha
Myr/kärr/mosse 3,9 ha
Inägomark 32,1 ha
Väg och kraftledning 1,9 ha
Övrigmark 0,6 ha
Vatten 19,4 ha
Summa: 191,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 1 524 000 kr
Betesmark 82 000 kr
Skogsmark 11 367 000 kr
Skogsimpediment 33 000 kr
Tomtmark 270 000 kr
Bostadsbyggnader 782 000 kr
Summa: 14 058 000 kr
för mer information se prospekt.

Försäljningssätt

för mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Jönköping

Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Alla objekt från Jönköping

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Fastighetsmäklare

Karl Magnusson
Karl Magnusson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 42
070-536 76 25

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier