Berg

Talldominerad skogsmark
Areal: 60 ha
Kommun: Habo
Objektstyp: Skog
Prisidé: 9 000 000 SEK
Anbudsdag: 18/6 2024

Mellan Habo och Mullsjö strax innan Furusjö ligger Berg 1:13. En obebyggd skogsfastighet, i ett välrronderat skifte, som domineras av väl gallrade tallskogar. Av fastighetens totalareal om 60 ha utgörs 51 ha av produktiv skogsmark och 6 ha myr/mosse. Virkesförråd om 11 565 m³sk. Berg erbjuder också möjligheter till jakt och övrig rekreation.

Kontakta Areal

Karl Magnusson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Berg

Karl Magnusson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 25

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten är väl skött och ligger i ett välarronderat skifte som domineras av vackra väl gallrade tallskogar.

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats av Södra under våren 2024. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 51,0 ha. Trädslagsfördelning: Tall 88 %, Gran 11% och löv 1 %. Bonitet 5,4 m³sk/ha. Virkesförråd 11 565 m³sk. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Fastigheten berörs av fem fornlämningar enligt Skogsstyrelsens kartor.

Jordbruksmark

Inägomarken består av 0,4 ha och utgörs av betesmark.

Jordbruksmarken är ej upplåten.

Jakt

Jakträtten är ej upplåten.

På fastigheten finns sedvanligt vilt som älg, rådjur, hare, räv och vildsvin.

Vägar

Infartsvägen på fastighetens nordvästra del upp mot Svenshult 1:11 tillhör ej fastigheten och får således ej nyttjas av ägaren till Berg 1:13. Infarten i nordöst över Ebbarp 1:12 har nuvarande ägare dock nyttjat.

Rättsförhållande

Fastighet

Habo Berg 1:13

Ägare

Maria Olsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 63,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 51,0 ha
Myr/kärr/mosse 6,3 ha
Inägomark 0,4 ha
Väg och kraftledning 2,5 ha
Summa: 60,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 5 286 000 kr
Skogsimpediment 23 000 kr
Summa: 5 309 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 2 000 000 kr

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Jönköping

Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Alla objekt från Jönköping

Ansvarig mäklare

Karl Magnusson
Karl Magnusson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 42
070-536 76 25

Fastighetsmäklare

Per Josefsson
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier