Dalås

Produktionsfastighet med hög tillväxt. 256 ha prod. skog, 16 550 m3sk. Jakt och fiske.
Areal: 494 ha
Kommun: Berg
Objektstyp: Skog
Anbudsdag: 31/8 2021
Större produktionsfastighet om 494 ha med hög årlig tillväxt! Fastigheten som är obebyggd är vackert belägen vid Dalåsbodarna, sydväst om Persåsen, ca 6 mil sydväst om Östersund. Mycket väl arronderad i ett sammanhängande skifte med klart övervägande andel växande skog i åldern 20-50 år med en årliga tillväxt om 936 m3sk. Området är naturskönt med varierad skogsterräng och närhet till de omgivande Oviksfjällen. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över ca 6 500 ha vilket ger mycket goda jakt och rekreationsmöjligheter för den intresserade. Areal om ca 494 ha, varav ca 256 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 16 550 m³sk, varav 13 190 m³sk är G1skog. Bra ordnat med väg genom samt in på fastigheten.

- Investering och rekreation
Fastigheten med dess höga produktionsförmåga och mycket goda årlig tillväxt om 936 msk/år, ger fastigheten klart epitetet ”investeringsfastighet”. Kompletterat med stora rekreationsmöjligheter främst i form av jakt och fiske i vacker natur och närhet till Oviksfjällen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Bilder (12)

Foto: Mikael Frisk

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juli 2016 av Fria Skog AB, den är sedan uppdaterad fram till oktober 2021. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 255,7 ha och har ett virkesförråd om 16 550 m³sk. Skogsbruksplanen visar på tyngd mot yngre skog upp till 50 år. 60 % som utgörs av tillväxtskog (R2/G1). Övervägande andel tall och contorta, men även viss andel gran och en mindre del löv.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade föryngringsåtgärder i avdelningarna 4 resp avdelning 19. I avdelning 4 skall det markberedas och planteras 4,4 ha och i avdelning 19 skall det planteras 13,1 ha. I skogsbruksplanen finns även förslag på återväxtkontroll av 43,6 ha. Köparen står ansvaret för att samtliga lagstadgade återväxtåtgärder blir utförda. Vidare övertar köparen ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper, forn och kulturlämningar

Det finns inga planer eller bestämmelser registrerade på fastigheten. Enligt registrerade uppgifter i SeSverige berörs fastigheten idag endast av mindre område med kulturminne, vilket sträcker sig runt Dalåsens fäbod. Utöver detta finns inga ytterligare områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt, registrerade.

Jakt

Fastigheten ingår idag Dalåsparkens jaktlag, som förfogar över ca 6 500 ha. Nuvarande deltagarantal är ca 20 st och genomsnittlig tilldelning brukar variera mellan 8-10 stora älgar.

Småviltsjakten inkl björnjakten bedrivs på samma areal.

Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i jaktlaget, alt registrera marken själv.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2022-07-01, om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten har enligt säljaren fiskerätt.

Rättsförhållande

Fastighet

Berg Dalås 1:3 mfl

Ägare

Ulf Martinsson 1/4
Arne Martinsson 3/4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 447,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 255,7 ha
Impediment 233,0 ha
Inägomark 3,1 ha
Väg och kraftledning 1,2 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Summa: 493,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 404 000 kr
Skogsimpediment 356 000 kr
Summa: 2 760 000 kr

Inteckningar

1: 1 000 000 SEK 2016-10-05 D-2016-00452939:7. 2: 1 000 000 SEK 2016-10-05 D-2016-00452939:8.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Jag är intresserad av fastigheten Dalås och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning