Bergbodåsen

Välarronderad obebyggd skogsfastighet strax nordväst om Bergsjö. Jakt i viltvårdsområde.
Areal: 65 ha
Kommun: Nordanstig
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 29/11 2021
Obebyggd skogsfastighet belägen cirka 1,5 mil nordväst om Bergsjö bestående av ett välarronderat skifte och intill en mindre vallruta. Bra vägnät över hela fastigheten ger god åtkomst. Skogsbruksplanen är gjord i september i år och där produktiva skogsmarksarealen är uppmätt till 57,4 ha. inom Bergsjö Mellersta VVO om 6 100 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i september 2021 av Göran Sigvardsson och arealen produktiv skogsmark är i denna uppmätt till 57,4 ha. Virkesförrådet uppgår till 9 431 m³sk vilket ger ett medelförråd om 164 m³sk/ha. Åldersfördelningen är någorlunda jämn men fastigheten erbjuder skog framför allt i åldersklasserna 60 till 69 samt 80 till 89 år. Medelboniteten är skattad till 5,3 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 274 m³sk/år. Trädslagsfördelning är 68% gran, 17% björk, 12% tall, 2% asp och 1% klibbal.

Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Rast kojor

På fastigheten finns två mindre och äldre rast kojor som använts i samband med arbete på fastigheten.

Natur- och kulturvärden

Det finns en nyckelbiotop registrerad på fastigheten och som berör avdelningarna 7, 8 och 9 i skogsbruksplanen. (Källa: Skogens pärlor)

Enligt planläggaren består nyckelbiotopen av tre helt olika biotoper, med varierande grad av naturvärden. De högsta naturvärdena återfinns i avdelning nr 7, där det finns en ganska hög andel grov klibbal.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Bergsjö Mellersta Viltvårdsområde som omfattar ca 6 100 ha. Älgjakten bedrivs av två jaktlag och jakt på småvilt är enskilt över hela arealen. Kontaktperson Patrik Holmkvist telefon 073-815 66 02.

Ytterligare information finner du även på viltvårdsområdets hemsida: https://www.ijakt.se/jakt-brannasen-ljusas-hagvallen-m-fl.htm

Fiske

Fisket i området administreras av Bergsjö Fiskevårdsområde och tillfredsställer olika smakriktningar så som flug- och spinnfiske men även mete och olika former av vinterfiske. Området består av 23 fiskevatten, bland annat Hannåstjärn med god tillgång på regnbåge och vintertid även röding.

Se mer information på http://fiskeibergsjo.se/

Rättsförhållande

Fastighet

Nordanstig Bergsjö Kyrkby 4:4

Ägare

Karin Söderberg 1/4
Bengt Söderberg 1/4
Barbro Holmberg 1/4
Göran Söderberg 1/4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 64,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 57,4 ha
Myr/kärr/mosse 5,4 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Berg/hällmark 1,9 ha
Summa: 65,2 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är samtaxerad med annan fastighet varför eget åsatt taxeringsvärde saknas.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Nordanstigs kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning