Bergerud

Länsmansgården Bergerud
Areal: 133 ha
Kommun: Årjäng
Objektstyp: Gård
Prisidé: 13 500 000 SEK
Anbudsdag: 12/5 2023
98 ha skog, 30 ha jord och attraktivt boende.

Knappt en mil öster om Töcksfors ligger Länsmansgården Bergerud. En idylliskt belägen gård med 30 hektar jord, 98 hektar skog och ett attraktivt boende med rik historia.

Mangårdsbyggnaden har renoverats genomgripande och erbjuder ett representativt boende på nära 250 kvadratmeters boyta.

Invid mangårdsbyggnaden ligger flygeln som lämpar sig till såväl uthyrning som generationsboende.

På behörigt avstånd från gården finns tre timmerstugor som lämpar sig för uthyrning. Två stycken ligger på Gylteåsen och en vid Lysvattnet.

Den produktiva skogsmarken uppgår till 97,6 hektar med ett bedömt virkesförråd om cirka 19.000 m³sk.

Fastigheten säljs företrädesvis i sin helhet, men kan även säljas i delar.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Bergerud

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 37 bilder
Visa alla 37 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnaden

Mangårdsbyggnaden är uppförd kring 1840 i timmerstomme på torpargrund av huggen sten. Huset består av två hela plan med en utbyggnad längs norra fasaden och boytan uppgår till 246 m² enligt taxerade uppgifter. I västerläge utanför köksingången är byggt en terrass.

Fasaden består av stående träpanel och taket är täckt av tegelpannor och plåtdetaljer.

Vattnet kommer från en borrad brunn. Vattnet har godkända vattenprover och brunnen är borrad under 2019. Byggnaden har enskilt avlopp med trekammarbrunn utan infiltrationsbädd. Uppvärmningen sker genom bergvärme installerat 2021.

Under de senaste åren har mangårdsbyggnaden renoverats genomgripande. På bottenvåningen har golvet tagits ut och trossbotten grävts ur, för att fyllas igen med stenkross, isolering och gjuten betongplatta. Över betongplattan ligger nya trägolv.

Under renoveringen har det lagts ett nytt tak med nya tegelpannor och plåtslageri. Norra långsidan av huset har ny brädfodring med tilläggsisolering och nya fönster.

Det som återstår av renoveringsarbete på mangårdsbyggnaden är i huvudsak att tilläggsisolera och byta fasad och fönster på husets södra långsida och dess östra och västra kortsidor. Samt ett stort rum på övre våningen.

Nedre plan
Nedervåningen rymmer tre rum och kök samt badrum, tvättstuga och klädkammare.

Huvudentrén
Huvudentrén är mycket välkomnande med den hall som leder vidare i huset. I hallen finns den tilltalande trappan till övervåningen. Hallen ansluter till köket som ligger till vänster och sällskapsrummet som ligger till höger. I hallen finns det en garderob men det finns även plats för en byrå för ytterligare förvaring.

Kök
Köket är stort och har generösa avlastnings- och arbetsytor. Golvet är av trä medan väggarna utgörs av pärlspont och tapet. Där finns ett rymligt skafferi och en mycket tilltalande vedspis. Kökets bänkskivor är av trädslaget alm med en mörk och vacker karaktär. I köket finns även plats för ett mindre matbord. I anslutning till köket finns en utgång till byggnadens terrass.

Sällskapsrum
Rummet har ett ljust slipat trägolv med mörka väggar som utgörs av bröstpanel. Rummet är stort och därav finns det gott om platts för ett stort matbord och en soffgrupp. Här finns det även en karaktäristisk öppenspis.

Tv-rum
Tv-rummet är något mindre men rymmer en soffa, bord och tv-bänk. Det ligger i anslutning till sällskapsrummet.

Klädkammare
Intill Tv-rummet ligger en klädkammare.

Groventré
Från terrassen tar man sig in i groventrén. Där finns värmepumpen och man tar sig vidare in till tvättstugan.

Tvättstuga
I tvättstugan finns det tvättmaskin, torktumlare och tvättho.

Sovrum/allrum
Här finns möjligheten att välja rummets användning. Idag används det till sovrum.

Wc-rum
Här finns det en toalett, handfat och dusch.

Övre plan
Utgörs av fyra rum med en möblerbar hall och wc.

Master bedroom
Här finns plats för en dubbelsäng och byråar till förvaring. I rummet finns det en vacker kakelugn som är godkänd att använda. I anslutning till rummet är det en hall som ansluter till balkongen som ligger i söderläge. I hallen ut mot balkongen finns det en kakelugn som ej är godkänd att använda.

Sovrum
Här finns plats för säng, kontorsbord och möblemang till förvaring. Rummet har en heltäckningsmatta.

Gästrum
Här finns plats för en säng.

Allrum
Rummet har stor yta och många möjligheter då det är det enda rummet som inte är renoverat. Även här finns en vacker kakelugn men som ej är godkänd för användning. Rummet saknar anslutning till värmesystemet och elström.

Wc-rum
Här finns en toalett och handfat.

Flygeln

Flygeln är uppförd i 1 ½-plan med samma stil som mangårdsbyggnaden. Boytan uppgår till 109 m² enligt fastighetstaxeringen. Vatten och avlopp hänger samman med mangårdsbyggnadens vattenförsörjning och avlopp. Byggnaden värms upp med hjälp av en vedspis i köket, en öppen spis i vardagsrummet samt direktverkande el.

Energideklaration

Ej utförd.

Driftskostnader

Uppvärmning/hushållsel: ca: 31.000 kwh per år. Avser även förbrukning till flygelbyggnad och lantbruksdelen.
Sophämtning: ca 1831 kr/år
Vatten och avlopp: ca 1028 kr/år
Försäkring: 5.095 kr kr/år
Fastighetsavgift: 9287 kr/år.

Timmerstugor vid Gylteåsen

Cirka 1,5 kilometer väster om gårdscentrum finns två stycken timrade stugor och vedbod vackert belägna uppe på berget.

Man tar sig till stugorna via en cirka 200 meter lång gångstig från skogsbilvägen. Stugorna har en bedömd boyta om cirka tio respektive femton kvadratmeter. Stugorna värms upp med hjälp av eldstäder i respektive stuga.

Timmerstuga vid Lysvattnet

Utöver stugorna vid Gylteåsen finns även en timmerstuga vid Lysvattnet.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugården är uppförd omkring 1920 och har en bedömd byggnadsyta om cirka 650 m². Byggnaden har anpassats efter den fårskötsel som bedrivits på gården fram tills 2022.

Vagnsbod

Längs ladugårdsbacken finns det en vagnsbod om cirka 250 m².

Bilgarage

Garaget har plats för två bilar.

Vedbod

Ändamålsenlig vedbod med plats för en årsförbrukning av ved.

Sädesmagasin

Ett äldre sädesmagasin är beläget vid infarten till garaget. Magasinet har en kallufttork för torkning av spannmål.

Visthus med vällingklocka

Ett mycket tilltalande visthusbod som idag används till förvaring.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken uppgår till 30,1 hektar och ligger väl samlad kring gårdscentrum.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till 97,6 hektar med en bedömd virkesvolym om 19 071 m³sk och medelboniteten är bedömd till 6,7 m³sk per hektar och år. Den bedömda årliga tillväxten uppgår till 717 m³sk. Skogstillståndet utgörs till största del av skog i huggningsklassen G1. I huggningsklasserna S1 och S2 är den bedömda virkesvolymen 2 612 m³sk. Trädslagsblandningen utgörs av 42 procent tall, 49 procent gran och 9 procent löv. Skogsbruksplanen är upprättad av Hans Hamilton under 2019 och därefter har den tillväxtberäknats samt uppdaterats efter utförda åtgärder. För att ta del av mer information se den bifogade skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

Det finns en registrerad nyckelbiotop som är belägen i den södra delen av avdelning ett. Nyckelbiotopen har en omfattning om cirka 0,2 hektar. Större delen av nyckelbiotopen berör i huvudsak grannfastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Pikstads VVO där både älg- och småviltsjakt bedrivs. Viltvårdsområdets omfattning är om cirka 1 600 hektar. Fastigheten är berättigad till två jakträtter. Jakträtterna är inte upplåtna utan övergår till en ny ägare på tillträdesdagen.

Övrigt

På gården har bedrivits jordbruk med fårskötsel och lamm-produktion. Där finns maskiner och inventarier som kan köpas separat i samband med fastighetsaffären.

Rättsförhållande

Fastighet

Årjäng Bergerud 1:80

Ägare

Håkan Johannesson 1/2
Jessica Andrée 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 134,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 97,6 ha
Skogsimpediment 2,7 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Inägomark 30,1 ha
Övrigmark 2,3 ha
Summa: 133,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 350 000 kr
Betesmark 72 000 kr
Skogsmark 4 016 000 kr
Skogsimpediment 8 000 kr
Tomtmark 160 000 kr
Bostadsbyggnader 1 249 000 kr
Ekonomibyggnader 203 000 kr
Summa: 6 058 000 kr

Inteckningar

Det finns fyra stycken penninginteckningar med ett sammanlagt belopp om 4 642 000 kr uttagna i fastigheten, som övertas av köparen på tillträdesdagen. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk och juridiska personer. Undantag av förvärvstillstånd för fysiska personer om som har varit bokförda i Årjängs kommun under det senaste året.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Bergerud & vill bli kontaktad

Mäklaren för Bergerud kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier