Bergsäng

Bördigt skogsskifte
Areal: 63 ha
Kommun: Hagfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 000 000 SEK
Anbudsdag: 20/10 2023
Virkesrikt med bra bonitet och skog i alla åldrar. Bedömd virkesvolym om ca 12 800 m³sk.

Areal i Karlstad erbjuder ett virkesrikt skogsskifte med bra bonitet och skog i alla åldrar. Området är beläget norr om Hagfors, nära Bergsäng. Det är ca 62 hektar produktiv skogsmark med en bedömd virkesvolym om ca 12 800 m³sk. Virkesförrådet utgörs till övervägande del av medelålders och äldre skog. I huggningsklasserna S1 och S2 är den bedömda virkesvolymen ca 6 400 m³sk.

Försäljningen är en delavyttring som just nu genomgår avstyckning hos Lantmäteriet. Fastigheten beräknas vara klar för tillträde kring årsskiftet.

OBS att samtidigt med denna försäljning bjuds ytterligare en skogsfastighet i direkt anslutning till denna ut på marknaden av samma mäklare, med samma anbudsdag.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Bergsäng

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 23 bilder
Visa alla 23 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Områdets totala areal är 63 hektar varav 62,4 hektar utgörs av produktiv skogsmark. Virkesförrådet är bedömt till 12 849 m³sk vilket ger ett medeltal om 206 m³sk per hektar. Medelboniteten är 7,5 m³sk per hektar och år vilket medför en bedömd årlig tillväxt om 404 m³sk per år. Skogstillståndet har en fin åldersklassfördelning med skog i alla åldrar men med en koncentration vid medelåldersskog. Den uppskattade slutavverkningsbara volymen uppgår till 6 459 m³sk, där den övervägande delen av volymen utgörs av växtlig granskog i huggningsklassen S1. Trädslagsblandningen är 26 % tall, 68 % gran och 6 % löv. Skogsbruksplanen är upprättad i april 2022 av Rolf Ljungberg. Därefter har den tillväxtberäknats med två växtsäsonger i planprogrammet PC Skog och justerats för utförda åtgärder.

Nyckelbiotoper

Det finns ingen registrerad nyckelbiotop på fastigheten enligt Skogsstyrelsens kartprogram Skogens pärlor.

Jakt

Fastigheten är inte belägen i något viltvårdsområde och jakten bedrivs enskilt.

Övrigt

Försäljningen är en delavyttring som just nu genomgår avstyckning hos Lantmäteriet. Fastigheten beräknas vara klar för tillträde kring årsskiftet.

Rättsförhållande

Fastighet

Område av Hagfors Ämtbjörk 1:252

Ägare

Gunvor Bengtsson Db 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 62,4 ha
Skogsimpediment 0,6 ha
Summa: 63,0 ha

Taxeringsvärde

Försäljningen avser en avstyckning från fastigheten och därför finns inget fastställt taxeringsvärde.

Inteckningar

Det finns pantbrev i fastigheten men dessa är under dödning och dödningsprocessen kommer vara klar innan fastigheten tillträds. Inga pantbrev följer fastigheten och inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom ett glesbygdsområde och förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte har varit mantalsskriven i glesbygdsområdet i Hagfors Kommun under den senaste tolvmånaders-perioden. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Mäklarassistent

Gustav Thorvall
Gustav Thorvall
Skogsmästare
070-634 77 69

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Bergsäng & vill bli kontaktad

Mäklaren för Bergsäng kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier