Bergsviken

Gallringsskog i Svenstavik
Areal: 186 ha
Kommun: Berg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 500 000 SEK
Anbudsdag: 10/8 2022
Lättillgänglig skog med god tillväxt. 142 ha produktiv skog, 14 316 m³sk. Rekreation, jakt och fiske.

Obebyggd skogsfastighet om ca 186 ha mellan Åsarna och Svenstavik. Trevlig skogsfastighet med attraktiv åldersklassfördelning där den stora andelen gallringsskog med hög tillväxt, kombineras med den äldre avverkningsmogna skogen. Total areal om ca 186 ha, varav ca 142 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 14 316 m³sk, varav 8 100 m³sk är G1 och G2 skog. Årlig tillväxt om ca 643 m³sk/år. God tillgänglighet.

– Investering/Kapitalplacering, ung och gallringsskogar med god tillväxt, ökar den årliga volymen/värdet på fastigheten
-Viss del äldre avverkningsmogen skog, som kan nyttjas för den årliga driften
-Rekreation, jakt och fiske i vackra Jämtland

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Bergsviken

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2022 av Folke Lindblom, FP planer. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 142,4 ha och har ett virkesförråd om 14 316 m³sk. Fastigheten har en trevlig åldersklassfördelning med tyngdpunkten mot tillväxtskog där ca 8 100 m³sk är G1 och G2 skog. Dock finns även äldre skog ca 3 049 m³sk som enligt skogsbruksplanen är avverkningsmogen. Vidare är fastigheten är talldominerad (53 %) följt av gran (35 %) och löv (12 %). Fastigheten har en medelbonitet om 4,4 m³sk per ha/år och en årlig tillväxt om ca 643 m³sk per år.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns behov av lagstadgade förändringsåtgärder på 0,6 ha, samt behov av återväxtkontroll och röjnings på fastigheten. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, fornlämningar m.m.

Det finns 2 nyckelbiotoper registrerade hos SKS på fastigheten. Dessa är belägna inom avdelningarna 47, 48, 49 och omfattar totalt ca 3,3 ha. Utöver detta finns inga ytterligare områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt, registrerade.

Jakt

Fastigheten ingår idag i Bergsvikens norra jaktlag. Jakten är förnärvarande utarrenderad enligt skriftligt avtal och avtalsperioden löper ut 2024-07-01.

Det är upp till en ny köpare att själv ansöka om inträde i ovannämnda jaktlag alt ansöka och registrera marken för egen jakt, efter att avtalet med jaktlaget upphört. För mer information kring jakten och en kopia av avtalet kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Berg Bergsviken 2:4

Ägare

Lena Sönnergaard Gardmo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 186,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 142,4 ha
Impediment 40,0 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Vatten 3,3 ha
Summa: 186,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 423 000 kr
Skogsimpediment 66 000 kr
Summa: 2 489 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 850 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier