Bjälkön

Gårdsmiljö med enklare byggnader. Bördiga marker med vackra naturbeten.
Areal: 87 ha
Kommun: Vaggeryd
Objektstyp: Gård
Prisidé: 14 750 000 SEK
Anbudsdag: 26/10 2021
I vacker omgivning i skogslandskapet strax nordväst om Skillingaryd ligger gården Bjälkön, c:a 3,5 mil söder om Jönköping. Virkesrika skogsmarker i bördig och omväxlande terräng varvat med öppna naturbetesmarker med höga naturvärden. Gårdsmiljö med äldre bostadshus och ladugård i enklare skick. Total areal om 87 ha varav 12 ha betesmark samt 72 ha skogsmark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (29)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnaden är uppförd på stenfot med torpargrund, stomme av timmer och fasad av stående träpanel. Enkelfönster varvat med kopplade 2-glas i äldre delen, tak av betongtegel omlagt 1999. Den taxerade boytan är 84 m² och biyta 77 m² (taxeringsuppgifter). Uppvärmning med direktverkande el. Skorstenen ovan nock renoverades 2009 då även foderrör och ny köksspis och kamin installerades. Övriga eldstäder ej godkända för eldning.

2017 utfördes en tillbyggnad mot väster med entré och våtutrymmen. Tillbyggnaden är uppförd på isolerad betongplatta med uppvärmning av elektrisk golvvärme. Inrymmer toalett, dusch, tvättmaskin, hydropress och varmvattenberedare. Djupborrad brunn samt avloppsanläggning med trekammarbrunn och infiltrationsbädd anlades i samband med tillbyggnaden. Fiber finns framdraget.

Nedervåningen omfattar entré till mindre trapphall. Där utöver finns en sal, ett allrum med kamin samt ett rum med öppen spis. Kök med elspis, vedspis samt köksskafferi. Köket renoverades 2018. Groventré med tvättmaskin. Badrum med wc och dusch.

På övervåningen finns ett enklare rum, i övrigt oinredd vind.

Energideklaration/driftskostnader

Då säljaren är ett dödsbo och byggnaden det senaste året ej nyttjats som permanentbostad kommer ingen energideklaration att upprättas. Relevanta driftskostnader uppges ej då dessa underlag för detta saknas.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad uppförd i trä med takbeklädnad av plåt. Inrymmer vagnsskjul, logdel samt fähusdel. Körbro upp till rännet.

Övriga byggnader

-Enklare vagnsskjul.
-Jordkällare.
-Utedass.
-Äldre lada/vagnsskjul.

Skog och mark

Betesmark

Den öppna marken utgörs enligt skogsbruksplanen av 12,3 ha betesmark som ligger i anslutning till gårdsmiljön och ner mot uppfartsvägen. Marken består till största del av vackra naturbetesmarker med höga naturvärden. Jordbruksmarken är muntligen upplåten till arrendator t.o.m. 2021-12-31. Med fastigheten följer inga stödrätter.

Skogsmark

På fastigheten finns en av Södra upprättad skogsbruksplan från 2019, vilken reviderats inför försäljningen. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 72,2 ha med ett aktuellt beräknat virkesförråd om 19 891 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 9,0 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Gran 72 %, tall 22 % samt löv 6 %. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Virkesförrådet domineras av äldre slutavverkningsmogen skog.

Jakt

Fastighetens jakträtt är muntligen upplåten t.o.m. 2022-06-30 och står därefter till köparens förfogande. Fastigheten ingår i älgjaktlag som är anslutet till älgskötselområde.

Vägar

Framfartsvägen till fastigheten från allmänna vägen sköts i egen regi. Vägen passerar över grannfastigheten i öster med vägrätt i enlighet med gammal hävd. Avseende skogsbilväg fram till torpstället ”Backgården” i fastighetens sydvästra del så nyttjas den i samråd med angränsande fastighet. Någon avtalad servitutsrätt föreligger ej avseende denna väg utan sker enligt muntlig överenskommelse.

I övrigt har fastigheten ingen andel i någon vägsamfällighet.

Rättsförhållande

Fastighet

VAGGERYD TOFTERYDS-BOHULT 1:13

Ägare

Sven Karlssons Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 87,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 72,2 ha
Inägomark 12,3 ha
Väg och kraftledning 1,3 ha
Övrigmark 1,8 ha
Summa: 87,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 316 000 kr
Betesmark 74 000 kr
Skogsmark 5 478 000 kr
Skogsimpediment 22 000 kr
Tomtmark 141 000 kr
Bostadsbyggnader 170 000 kr
Ekonomibyggnader 65 000 kr
Summa: 6 266 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 8 300 kr

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning