Bjällum Bessgården

Bessgården ligger vackert belägen mellan Varnhem och Broddetorp, i jordbrukslandskap med natursköna marker och en egen liten sjö.
Areal: 42 ha
Kommun: Falköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 250 000 SEK
Anbudsdag: 3/6 2022
Bjällum Bessgården 1 erbjuder vacker och naturskön miljö med gediget boende i ett timmerhus om ca 190 kvm samt tillhörande ekonomibyggnader i välvårdat skick. Gården omges av sina vackra naturbetesmarker och åkermark samt lövskogsdominerade områden kring gårdscentrum och väster ut. Utöver att fastigheten angränsar till Hornborgasjön så finns även en egen mindre sjö (Barnasjön) inom ägorna. Möjligheten ges att lägga separata bud på gårdscentrum med en mindre del tillhörande mark, alternativt på markerna exklusive gårdscentrum och dess byggnation. Fastigheten kan förvärvas av juridisk person.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (34)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Bostaden är en timrad byggnad som uppfördes under tidigt 1900-tal och är inredd i 1,5 plan med en taxerad boarea om 191 kvm samt tillkommande 54 kvm biarea. Utvändig fasad av träpanel och tak av lertegel. Fönstren är kopplade 2-glas samt ett par nyare med isolerglas. Uppvärmning sker med vedpanna och ackumulatortankar till vattenburet system. Enskilt vatten från källa med självtryck samt enskild avloppsbrunn med infiltrationsbädd. Kommunalt VA samt fiber kommer dras över fastighetens marker med möjlighet för fastighetsägaren att ansluta fastigheten. Energideklaration är utförd i juni 2021 och visar en energiåtgång om ca 214 kWh/kvm. Radonmätning är utförd och visar på radonvärden på som överskrider gränsvärdet om 200 Bq/kbm. I skriftligt utlåtande från en konsult rekommenderas att befintlig (ej fungerande) radonsug ersätts med en ny och kraftigare radonsug och att nya mätningar görs efter detta. Vedpannan sotas och besiktigas årligen, men övriga eldstäder är ej använda på senare tid och därmed belagda med eldningsförbud i väntan på ny besiktning.

I markplan finns huvudentré, hall, vardagsrum med öppen eldstad samt ytterligare ett vardagsrum med kakelugn. Rakt fram från entréhallen finns toalett med dusch. Till höger finns köket som är av äldre karaktär, men utrustat med vitvaror såsom kyl/frys, diskmaskin, spis med fläkt m.m. Från köket når man sedan två sovrum samt groventré med skafferi samt trappa till källaren. På övre plan finns en hall, vardagsrum/sovrum med braskamin, äldre kök, toalett/dusch, ett sovrum med utgång till balkong samt rikligt med förvaringsutrymmen i snedgarderober m.m. I källaren finns en pannrum/tvättstuga och vedförråd.

Vidbyggt husets framsida finns ett trädäck.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre men välvårdad och höghusbyggd ladugård med logdel i vinkel. Byggnaden är uppförd i trä samt sten kring djurdelen. Hela byggnaden bär plåttak. Djurdelen har en äldre inredning för boskap med ett ovanliggande ränne. Logen inrymmer maskinuppställningsplats, redksapsförvaring samt en spannmålsanläggning med tippgrop, lagringsfickor samt en spannmålskross.

Maskinhall

Maskinhallen byggdes under början av 1990-talen på gjuten platta med trästomme och helt beklädd i plåt. Byggnaden mäter ca 10*13 meter och nyttjas för maskin- och redskapsförvaring.

Övriga byggnader

På fastigheten finns även en magasinsbyggnad i trä med plåttak som används till förråd och vedlager samt ett garage med två portar och en vagnskjulsdel under plåttak.

Skog och mark

Åkermark

Fastigheten omfattar 28,6 ha stödberättigad åkermark. Åkermarken från gården och öster ut (ca 20 ha) består av mullrik jord som fördelar sig i flera brukningsskiften. Övrig åkerareal finns belägen nere vid Hornborgasjön och är klassad som permanent gräsmark. Merparten av arealen är sammanhängande och rationellt belägen utmed framfartsvägen, i sluttande och självdränerande terräng.

Betesmark

Gården omfattar ca 7,4 ha betesmark, i vacker och varierande natur, delvis med inslag av hagmarkskog. 6,8 ha av betesmarken är berättigande för särskilda miljövärden. I betesmarken finns även gårdens egna sjö, Barnasjön.

Skogsmark

Det finns ett par områden strax väster om gårdscentrum, där hagmarken övergår i lövskogsbestånd, främst med inslag av alskog i de fuktigare områden i anslutning till sjön samt en del ädellöv såsom alm och ek på åsen ovanför. Enligt skogsbruksplanen uppgår dessa bestånd till ca 3,6 ha och med ett uppskattat virkesförråd om ca 800 m3sk. Skogen skall dock ses som ett naturinslag i första hand, men kan även tjäna som egen vedförsörjning m.m.

Jakt

Jakten är fri för köparen från tillträdesdagen. Det varierande landskapet och inslaget av vatten bidrar till goda förutsättningar för vilt- och fågelliv.

Arrende

Åker- och betesmarken är upplåten via arrendekontrakt som löper till 2022-12-31. Arrendet är skriftligen uppsagt. Arrendatorn äger stödrätterna varför dessa ej ingår i fastighetsöverlåtelsen. Större delen av stängslet är arrendatorns egendom.

Städning

Fastigheten överlåtes i befintligt skick vad gäller städning. Det lösöre som finns på fastigheten och som inte utgör arrendatorns egendom övergår till köparen på tillträdesdagen.

Del av fastighet

Möjligheten ges att lägga anbud på delar av försäljningsobjektet där en del i det fallet utgör gårdscentrum inkl byggnationen samt ca 6 ha kringliggande mark. Övrig del av försäljningsobjektet utgör då den andra delen. Under förutsättning att säljaren finner det lämpligt samt att det inte strider mot fastighetsbildningslagen eller annan lagstiftning, kan försäljningen komma att ske i två delar.

Rättsförhållande

Fastighet

Falköping Bjällum 15:1, del av

Ägare

FORTIFIKATIONSVERKET 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Åkermark 28,6 ha
Betesmark 7,4 ha
Skogsmark 3,6 ha
Övrigmark 1,5 ha
Vatten 0,9 ha
Summa: 42,0 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningen utgör del av fastighet saknas ett fastställt taxeringsvärde för försäljningsobjektet. Det beräknade taxeringsvärdet uppgår till 3 922 000 kr, fördelat på Skogsmark 290 000 kr, åkermark 1 853 000 kr, betesmark 156 000 kr, ekonomibyggnader 481 000 kr, bostadsbyggnad 982 000 kr och tomtmark 160 000 kr.

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 215 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk och/eller juridisk person på grund av regler för omarronderingsområde. Köparen ansvarar för eventuella kostnader i samband med ansökan. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) är möjligt då säljaren är juridisk person.
För mer information se prospektet

Försäljningssätt

För mer information se prospektet

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning