Bjännfors

Fastighet i Bjännfors med 34 ha prod. skogsmark, 2500 m3sk. Goda jaktmöjligheter.
Areal: 36 ha
Kommun: Robertsfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 895 000 SEK
Fastigheten är belägen i byn Bjännfors i västra delen av Robertsfors kommun, ca 5 mil från Umeå och 2.5 mil från Robertsfors tätort. Fastigheten består av 3 skiften och har inga bostadsbyggnader. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 36 ha varav 34 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 2500 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 4,4 m3sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är 57 % tall, 26 % gran och 17 % löv.

På mellersta skiftet, intill landsvägen finns en timrad loge som bjuder på mycket bra förvaringsmöjligheter.

Som ägare till fastigheten har man möjlighet till jakt. Fastigheten har även mantal. I direkt närhet finns även den populära badsjön Bjännsjön, perfekt för den som vill svalka sig med ett dopp efter skogsarbetet.

Intresseanmälan görs till Fastighetsmäklare Fredrik Norlin, [email protected] / 070-229 60 74, senast 15/10-2020.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Umeå
Kaserngatan 3
903 47   Umeå
Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Bilder (10)

Foto: Areal/Umeå

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Timrad loge

På mellersta skiftet, intill landsvägen finns en timrad loge som bjuder på mycket bra förvaringsmöjligheter.

Skog och mark

Skogsuppgifter

Fastigheten består av 3 skiften, är obebyggd och har en areal om ca 36 ha varav 34 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 2500 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 4,4 m3sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är 57 % tall, 26 % gran och 17 % löv. Åldersfördelningen visar på mestadels yngre och medelålders skog.

Skogsvård

Skifte 1, avdelning 1 är planterat och fröplanterat. Dock ska den ytterligare hjälpplanteras i höst och till våren. (markberedningen har gjorts med grävare).
Skifte 3, avdelning 3 som avverkades i våras ska markberedas nästa år och planterad året därpå. Jobbet är beställt av Martinsons. Säljaren står kostnaden för detta.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten. (Källa: Metria – Se Sverige)

Jakt

Fastigheten ingår i dagsläget i Häggnäs VVO. Möjlighet för ny ägare att ansöka om medlemskap.

Fiske

I närområdet finns bra fiskevatten.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol. Den taxerade arealen kan avvika från areal enligt skogsbruksplan.

Rättsförhållande

Fastighet

Robertsfors Bjännfors 2:1

Ägare

Runar Johansson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 31,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 33,8 ha
Impediment 1,3 ha
Inägomark 0,6 ha
Summa: 35,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2017
Betesmark 2 000 kr
Åkermark 19 000 kr
Skogsmark 637 000 kr
Skogsimpediment 1 000 kr
Ekonomibyggnader 23 000 kr
Summa: 682 000 kr

Inteckningar

Det finns penninginteckningar på 400 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2020-10-15

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Jägmästare

Göran Ek
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-647 01 06

Jag är intresserad av fastigheten Bjännfors och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning