Björkänget

Naturskönt vid Kalvens strand
Areal: 7 ha
Kommun: Smedjebacken
Objektstyp: Skog
Prisidé: 900 000 SEK
Anbudsdag: 15/10 2023
Björkänget ger möjlighet till skogsbruk, rekreation och kanske småskalig odling eller djurhållning på en vacker plats.

Sydost om den lilla byn Stimmerbo förmedlas nu ett markområde med cirka 500 meter lång strandlinje i sjön Kalven. Stimmerbo är en radby präglad av bergmanskulturen och har anor från 1500-talet. Björkänget består av öppen mark som i dagsläget betas av kor samt skog. En vacker plats som ger möjlighet till skogsbruk, rekreation och kanske småskalig odling eller djurhållning. Namnet Björkänget kommer från den inramning som björkarna skapar runt åkermark och ner mot stranden.

Kontakta Areal

Fredrik Luhr

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Björkänget

Fredrik Luhr

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Bilder

Visa alla 30 bilder
Visa alla 30 bilder

Foto: Fredrik Luhr, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns tre äldre hölador uppförda i timmer på plintgrundar. Byggnaderna är historiska hölador som nyttjats för lagring av foder.

Åker- och betesmark

Till fastigheten här ca 4,8 ha inägomark. Enligt fastighetstaxeringen består den av tre hektar åkermark och en hektar betesmark. I dagsläget nyttjas dock större delen för bete. Inägomarken är muntligen upplåten till en aktiv jordbrukare i byn, inget vederlag har utgått. Marken saknar stödrätter för EU-stöd. Notera att stolpar och stängsel tillhör jordbrukaren och ingår inte i köpet.

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades 2015. Efter upprättandet har inga åtgärder utförts och planen har skrivits fram med teoretisk tillväxt i planprogrammet PC Skog.

Skogarna på Björkänget består av blandbestånd och hög andel löv. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 2,1 hektar och virkesförrådet är uppskattat till 685 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 326 m³sk/ha. Medelboniteten bedöms till 7,1 m³sk/ha och år för fastigheten och tillväxten under 2024 bedöms till 16 m³sk. Trädslagsfördelningen är enligt skogsbruksplanen 59 % tall, 9 % gran och 32 % löv.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper eller naturvårdsavtal.

Jakt

Jakten är upplåten till Stimmerbo jaktklubb, ersättningen för innevarande jaktår uppgick till 105 kr inklusive moms. Ny ägare får ansöka om medlemskap i jaktklubben. Ansökningar behandlas på stämman som sker inför nästa jaktår.

Fiske

Fastigheten har rätt till kräftfiske i Barken, för mer information se barkensjoarnasfvof.se.

Bygglov

För information om möjligheterna att bygga på fastigheten, kontakta Smedjebackens kommun.

Rättsförhållande

Fastighet

Smedjebacken Stimmerbo 2:1

Ägare

Kerstin Andersson 1/2
Ragnar Andersson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 7,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 2,1 ha
Inägomark 4,8 ha
Summa: 6,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 49 000 kr
Betesmark 7 000 kr
Skogsmark 133 000 kr
Summa: 189 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 1 400 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Falun

Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-995 75 35

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier