Björkberget

Tillväxt i Gagnef
Areal: 102 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 500 000 SEK
Anbudsdag: 8/12 2023
Skog i ett skifte med god tillväxt och bra vägnät

Här erbjuds en skogsfastighet med bra vägnät söder om Gagnef och väster om Borlänge, endast 2 km från allmän väg. Fastigheten består av ett skifte och belägen längs Dammyrvägen, den domineras av yngre och gallrade medelålders skogar med god tillväxt. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 97,7 hektar och virkesförrådet bedöms till ca 11 500 m³sk. Jakträtt inom Bästens vvo.

Kontakta Areal

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Björkberget

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder

Visa alla 19 bilder
Visa alla 19 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Foran Forest AB, i augusti år 2023.
Fastigheten har enligt skogsbruksplanen 97,7 hektar produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 11 536 m³sk, den första årliga tillväxten är ca 530 m³sk. Fastigheten domineras av tall med 78 % därefter följer gran med 18% och resterande del är löv. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,3 m³sk per hektar och år, tillväxten är under planperioden 517 m³sk per år.

Nyckelbiotoper

Det finns två registrerade nyckelbiotoper som berör fastigheten, de motsvarar ungefärligen avdelning 18 och 21 i skogsbruksplanen.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Bästens viltvårdsområde och berättigar till en jakträtt per 20 hektar. Viltvårdsområdet förfogar om ca 5 000 hektar, älgjakt sker i tre jaktlag och småvilt sker på hela arealen.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef By 8:11

Ägare

Annika Linngård 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 102,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 97,7 ha
Impediment 3,5 ha
Övrigmark 1,3 ha
Summa: 102,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2021
Skogsmark 2 710 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Summa: 2 716 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd behövs inte för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Leksand

Stationsgatan 4
793 30   Leksand
Alla objekt från Leksand

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier