Björkberget

Skog i Siljansnäs
Areal: 30 ha
Kommun: Leksand
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 400 000 SEK
Anbudsdag: 9/6 2023

Här erbjuds en obebyggd skogsfastighet med såväl tillväxtskogar som slutavverkningsbar skog. Fastigheten består av två skiften varav det ena är beläget väster om Siljansnäs vid Kollsjön och det andra skiftet är beläget norr om Björkberget. Fastigheten är belägen inom Björkens vvo.

Kontakta Areal

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Björkberget

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten har enligt skogsbruksplanen 28,9 hektar produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 3 315 m³sk, vilket motsvarar 115 m³sk per hektar. Fastigheten domineras av tall med 55 % därefter följer gran med 30 % och resterande del är löv. Av virkesförrådet finns ca 800 m³sk i huggningsklassen S2. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,8 m³sk per hektar och år, tillväxten är förnärvarande 146 m³sk per år.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade som berör fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår dels i Björkens vvo, En jakträtt är upplåten.

Rättsförhållande

Fastighet

Leksand Björken 112:1

Ägare

Inger Eriksson 1/2
Sven-Erik Ehlis 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 30,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 28,9 ha
Impediment 0,1 ha
Övrigmark 0,5 ha
Vatten 1,3 ha
Summa: 30,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 691 000 kr
Summa: 691 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten är belägen inom omarronderingsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan om så önskas.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Leksand

Stationsgatan 4
793 30   Leksand
Alla objekt från Leksand

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier