Björkberget

Väl arronderat med god tillväxt längs skogsbilväg.
Areal: 26 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 850 000 SEK
Anbudsdag: 13/4 2020
I bördiga Björkberget strax söder om Djurås, Gagnefs kommun finns denna väl arronderade skogsfastighet. Belägen längs skogsbilväg med en produktiv skogsmarksareal om 26,1 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 3 300 m³sk. Boniteten är beräknad till goda 6,5 m³sk per hektar och år.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten är väl arronderad och har god åtkomst efter skogsbilväg. Över fastigheten har en skogsbruksplan upprättats av Mattias Mårts, Foran Forest AB i januari år 2020. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens produktiva skogsmarksareal till 26,1 ha med ett bedömt virkesförråd om 3 303 m³sk vilket ger ett medeltal om 127 m³sk/ha. Tillväxten bedöms vara 186 m³sk per år de kommande tio åren med hänsyn till föreslagna åtgärder. Medelboniteten är beräknad till 6,5 m³sk per ha och år.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten, vid kontrolltillfället.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Bästens viltvårdsområde om ca 5 300 hektar. Jakträtten är fri att disponera för köparen från och med 2020-07-01. Då fastigheten har en areal överstigande 20 hektar medges en extra jakträtt.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Gagnef-Mockfjärds fiskevårdsområde. www.gagneffiske.se

Övrigt

Till fastigheten hör ett mindre område mark, ca 0,18 hektar, beläget nära Västerdalälven. Detta området är upplåtet till annan person genom ett arrende, upplåtelsen gäller 49 år. Kontakta mäklaren för mer information.

Området ingår i skogsbruksplanen såsom övrig landareal.

Inteckningar/lån

Det finns ett pantbrev om 300 000 kr uttaget i fastigheten.

Servitut/nyttjanderätter m.m.

Till fastigheten hör ett mindre område mark, ca 0,18 hektar, beläget nära Västerdalälven. Detta området är upplåtet till annan person genom ett arrende, upplåtelsen gäller 49 år. Kontakta mäklaren för mer information. Rättigheten är inskriven i fastighetsboken.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Björka 3:21

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 26,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 26,1 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 26,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 284 000 kr
Summa: 284 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 300 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Senast inkomna fastigheter till försäljning