Björkdalen

Bostadshus i jugendstil, flygel, stall, 12 ha skog och 8 ha inäga. Vid Medevi Brunn.
Areal: 20 ha
Kommun: Motala
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 900 000 SEK
Anbudsdag: 18/6 2019
Visning:
2/6 2019
Anmälan och tidsbokning sker till Göran Hellqvist tel. 070-520 88 30.
5/6 2019
Anmälan och tidsbokning sker till Göran Hellqvist tel. 070-520 88 30.
Björkdalen är belägen ca 15 km norr om Motala intill Medevi Brunn och ligger vackert på en höjd med utsikt över det omkringliggande landskapet. Vätterns bad- och båtliv nås enkelt med cykel och in till Medevi Brunn är det promenadavstånd. Utöver gårdens huvudbyggnad, uppförd i klassisk jugendstil, finns en flygel, gäststuga och stall med tre boxar. Den totala arealen uppgår till drygt 20 ha och fördelar sig på ca 12 ha skog, 5 ha åker- och betesmark samt 3 ha övrig mark. Till Motala är det ca 15 km, till Askersund ca 25 km och till Linköping ca 60 km.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
072-531 70 88

Bilder (37)

Foto: Mats Nilsson, Areal och Alexandra Öhman, Husfoto

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Huvudbyggnaden

Bostaden är uppförd 1915-1916 i jugendstil med stomme av trä och reveterad fasad. Huset vilar på en stensatt grund av rejäla granitblock och på det brutna, valmade taket ligger enkupigt lertegel. Framsidan pryds av en inbjudande glasveranda med balkong och på baksidan finns en välkomnande dubbeldörr. Husets samtliga fönster byttes ut 2015 till treglasfönster. Uppvärmning sker i vattenburet system med jordvärme och en pelletspanna för att stötta upp de riktigt kalla dagarna. Värmepumpen och pelletspannan står i ett separat hus med kulvert in till huvudbyggnaden. Värmepump IVT och kulvert är ca 4 år gamla. Vatten till bostaden tas ur en grävd källa gemensamt för flera grannfastigheter och avloppet leder ut till en trekammarbrunn med infiltrationsanläggning. Bostaden mäter 9,2 x 15 m på utsidan och uppgår enligt fastighetstaxeringen till 238 kvm. Invändig takhöjd på nedre plan är 2,8 m och på övre plan 2,7 m.

Bostaden har en klassisk sexdelad planlösning med två murstockar. Genom de gröna dubbeldörrarna kommer man till hallen med trappa upp till övervåningen. Till höger ligger ett litet kapprum med toalett och dusch från 2018, bredvid finns köket. Till vänster om hallen finns ett rum som idag nyttjas som barnrum och rakt fram genom dubbeldörrar ligger salen med kakelugn, trägolv och takrosett. Från salen genom ytterligare ett par dubbeldörrar når man den vackra glasverandan, med vacker utsikt över det kringliggande landskapet. I fil med salen ligger kontoret med kakelugn, takrosett och trägolv samt biblioteket med en enklare takrosett. Köket renoverades 2017 i lantlig stil. Den gamla köksspisen och spiskåpan sparades vid renoveringen. I anslutning till köket finns en utbyggnad med groventré, tvättstuga och nergång till matkällare.

På bostadens övre plan finns en möblerbar hall, till vänster finns ett mindre rum med snedtak och i anslutning till det ett större rum med trägolv. Rakt fram från hallen finns ett vardagsrum med kakelugn och utgång till balkong med fantastisk utsikt över trädgården och delar av Vättern. Till höger om vardagsrummet finns ytterligare ett sovrum delvis med snedtak. I direkt anslutning finns ett badrum med dusch, badkar, toalett, dubbla handfat samt en bastu med ett litet fönster mot norr. Duschen är helkaklad, badrummet i övrigt är halvkaklat och har golvvärme. Badrummet nås även från hallen genom en mindre passage.

I anslutning till det huvudbyggnaden ligger ett murat garage infällt i kullen med källare. I källaren finns gårdens värmeanläggning med jordvärmepump, pelletspanna samt en 500 liter ackumulatortank. Garaget mäter 3,6 x 5 m.

Flygel

Bostadshus uppförd på en delvis torpargrund och delvis källargrund med stomme av trä och fasad av träpanel målad 2017. Brutet valmat tak belagt med enkupigt lertegel. Bostaden mäter 4,5 x 9 m med en tillbyggnad om 2,5 x 6 m på baksidan. Bostadsytan uppgår enligt fastighetstaxeringen till 65 kvm. Uppvärmning sker i vattenburet system gemensamt med huvudbyggnaden, vatten och avlopp är också gemensamt.

Nedre plan rymmer hall, kök med vedspis, två rum varav ett med en kakelugn samt toalett med dusch och tvättmaskin. På övre plan finns ett större rum med snedtak.

Huvudbyggnaden och flygeln omges av en lummig trädgård med ett flertal fruktträd, större lövträd och stora gräsytor.

Gästhus

På en höjd strax norr om huvudbyggnaden ligger ett gästhus med utsikt över Vättern och Medevibygden. Här fanns tidigare ett luftbevakningstorn och huset användes som förläggning vid luftspaning under krigsåren. I huset finns idag av en storstuga med pärlspont och enklare köksdel samt två sovrum med trägolv. Yttertaket är av plåt, toalettutrymmet har duschkabin, toalett samt varmvattenberedare. Uppvärmning sker med luftvärmepump samt elradiatorer. Bostadens yttermått är ca 5 x 9,5 m. Runt huset finns en naturtomt med uppvuxna ekar. I norr finns en stig som leder till Medevi Brunn som man når efter ca 700 m promenad. En grovbruten väg har anlagts upp till gästhuset.

Energideklaration

Energideklaration är upprättad och överlämnas på visningen.

Driftskostnader

Kostnaderna är endast ungefärliga och grundar sig på hur bostaden används idag.

Uppvärmning: 15 000 kWh och ca tre pallar pellets för varmvattnet och stöd under vintern
Hushållsel: 11 000 kWh
Renhållning: 2 200 kr
Vatten och avlopp: 2 900 kr
Lantbruksförsäkring: 1 800 kr
Sotning: 500 kr
Väghållning/avgifter: 300 kr

Ekonomibyggnader

Ladugård

Stallet som är inrymt i den gamla ladugården har tre boxar, i anslutning finns loge och maskinhall. Taket har på framsidan plåt och på baksidan eternit. På norra sidan finns två större skjutportar. Vagnslider med snedtak är tillbyggt på baksidan av logen. Fasaden har rödfärgad, stående träpanel. Ladugårdsdelen med stall har måtten 6 x 12 m och logdelen, 8 x 17 m.

Hönshuset

Hönshuset är byggt i rödfärgad, stående panel och har plåttak. Yttermåtten är 3 x 8 m.

Uthus

Uthuset, bakom flygeln, har rödfärgad stående panel och taket består av dels eternit och dels plåt. I byggnaden finns bodar och ett utedass. Byggnadens yttermått är 2 x 9 m.

Övriga byggnader

Ett vindskydd för hästar eller får om 2,5 x 7 m beläget ute i betesmarken öster om gården.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken består av sandjord samt en mindre del mulljord. Åkermarken öster om Rv 50, avd. 7 enligt skogsbruksplanen är utarrenderad. Den öppna marken uppgår enligt skogsbruksplanen till 5,5 ha. Delar av avd. 18 håller på att buskas igen vilket på sikt leder till en något minskad åkermarksareal. 0,5 ha har tidigare planterats med fågelbär och denna areal ingår i numera den produktiva skogsmarksarealen.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen, ursprungligen upprättad 2011 och därefter uppdaterad med fältbesök, uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 11,8 ha och det totala virkesförrådet till 2 320 m3sk eller 197 m3sk/ha. Gran är det klart dominerande trädslaget med 72 % följt av löv med ca 25 %. Medelboniteten uppskattas till 9,5 m3sk/ha. Skogen är medelålders vilket bidrar till en hög tillväxt på fastigheten. För mer information se bifogat utdrag ur skogsbruksplanen.

Jakt

Fastigheten ingår i Motala Västra Älg- och Kronskötselområde. Jakten tillfaller en ny ägare på tillträdesdagen.

Övrigt

En ombyggnad av Rv 50 planeras av Trafikverket och berör de östra delarna av fastigheten. Ombyggnaden kommer inte påverka fastigheten. Däremot planeras en vilttunnel i anslutning till fastigheten vilket möjliggör transporter till marken öster om Rv 50 utan att vägen behöver korsas. För mer information se Trafikverkets hemsida. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Orebro/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-50-NykyrkaBrattebro-backe-motesfri-vag/Dokument-Vag-50-Nykyrka-Brattebro-backe/

Rättsförhållande

Fastighet

Motala Baggeby 1:11, 1:13, 1:14, 1:15, 1:16

Ägare

Åsa Bladh 1/2
Thomas Bladh 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 21,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 11,8 ha
Skogsimpediment 1,6 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 5,5 ha
Övrigmark 1,3 ha
Summa: 20,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 932 000 kr
Skogsimpediment 7 000 kr
Åkermark 225 000 kr
Tomtmark 225 000 kr
Bostadsbyggnader 1 314 000 kr
Ekonomibyggnader 39 000 kr
Summa: 2 742 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 4 105 500 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Fastighetsmäklare

Göran Hellqvist
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 64
070-520 88 30

Jag är intresserad av fastigheten Björkdalen och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning