Björkelund

Hästgård vid Asa
Areal: 6 ha
Kommun: Växjö
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 800 000 SEK
Anbudsdag: 23/9 2020
Visning:
9/9 kl 17:00-18:00
Anmälan till visning sker till mäklare Per Josefsson.
I vackert landskap 5 km norr om Asa ligger fastigheten Björkelund. Trevlig gårdsmiljö med gedigna byggnader i form av boningshus och ladugård med tillhörande uthus. Den öppna marken ligger i direkt anslutning till gårdscentrum vilket ger möjlighet till enklare djurhållning om så önskas. Total areal om 6,4 ha varav c:a 4,5 ha öppen åker- och betesmark.
Fastigheten är något för dig som söker en hästgård med boende i lantlig miljö med möjlighet till enklare djurhållning.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (38)

Foto: Per Josefsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Charmig och välhållen byggnad från början av 1900-talet i 2 plan med i huvudsak timmerstomme och en mindre del plankstomme. Byggd på stenfot samt murad grund. Fasad av stående träpanel, 2-glasfönster samt tak av aluminiumplåt.
Byggnaden genomgick i början av 1990-talet en omfattande renovering med nytt kök, badrum, ny panel med tilläggsisolering, fönsterbyte, djupborrad vattenbrunn mm.
Därefter har succesiva renoveringar skett med bl.a. nya ytskikt i flera rum, installation av jordvärme (2019) samt ny 3-kammarbrunn med infiltrationsbädd (2020). Den taxerade boytan är 190 m2 samt biyta 6 m2. Uppvärmning sker genom vattenburet system med jordvärmepump. Vatten till bostadshuset tas från djupborrad brunn med dränkbar pump. Avlopp till nyanlagd 3-kammarbrunn med infiltrationsbädd. Rökgång till pannrum och köksspis är besiktigade och godkända. Kakelugnar är ej använda på senare tid och kräver besiktning innan de tas i bruk.

Nedervåningen omfattar entré in till trevlig och ljus glasveranda. Tre rum varav två rum med kakelugn och fina slipade trägolv samt ett rum med öppen spis. Kök med ordinär inredning, vedspis och skafferidel. I anslutning till köket finns en groventré med intilliggande toalett och badrum samt trappa upp till övervåningen.

Trappan upp till övre plan leder upp till mindre trapphall samt två ljusa och luftiga rum varav ett med öppen spis. Därutöver två mindre sovrum, ett enklare kök samt toalett och tre garderober/klädkammare.

Källare under del av byggnaden inrymmande pannrum med värmeanläggning samt ett rum där vattenanläggning är placerad.

Lillstuga

Äldre byggnad i trästomme som inrymmer f.d. drängbostad, brygghus
samt potatiskällare.

Energideklaration

Då fastigheten av säljarna har använts som fritidshus kommer ingen energideklaration att upprättas.

Driftskostnader/år

Uppvärmning inkl hushållsel: c:a 10 000 kr
Försäkring: c:a 5 000 kr
Renhållning: -
Sotning: 1 350 kr

Ovanstående kostnader avser nuvarande ägares nyttjande och brukande som fritidsbostad.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Gedigen ladugårdsbyggnad uppförd 1956 med murad fähusdel med äldre träinredning, överbyggnad i trä och med tak av plåt. Logdel med gjutet golv och takhöjd upp till nock inrymmer praktiska förrådsutrymme. Denna del av byggnaden kan även vara lämplig att göra om till stall om så önskas. Golvat ränne med skulltork. I ladugården finns el och det har tidigare funnits indraget vatten vilket nu är frånkopplat.

Övriga byggnader

Friliggande dubbelgarage med betonggolv, murad stomme, överbyggnad i trä samt tak av eternit.
Vedbod/snickarbod
F.d.svinhus

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken utgörs enligt arrendekontrakt av 4,4 ha åker- och betesmark. Jordbruksmarken är utarrenderad t.o.m. 2021-03-14. Med fastigheten följer inga stödrätter. Arrendeavgiften tillfaller säljaren i sin helhet för innevarande arrendeår.

Skogsmark

På fastigheten finns ca 1,8 ha skogbevuxen mark i huvudsak bestående av yngre lövskog samt yngre och medelålders granskog.

Jakt

Säljaren förbehåller sig fastighetens jakträtt t.o.m. 2021-06-30 och jakträtten står därefter till köparens förfogande.

Rättsförhållande

Fastighet

Växjö Björkelund 1:1

Ägare

Karl-Gustav Bark 1/3
Ann-Sofi Bark 1/3
Britt-Mari Bark 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 6,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Åkermark 90 000 kr
Tomtmark 118 000 kr
Bostadsbyggnader 822 000 kr
Ekonomibyggnader 25 000 kr
Summa: 1 055 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns ett skriftligt pantbrev om 12 000 kr. Inga lån övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Asa församling vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd kostar 3 700 kr för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Fastighetsmäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Jag är intresserad av fastigheten Björkelund och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning