Björktorps Gård Arrende

Gårdsarrende lämplig för köttproduktion med betes- och åkermark.
Areal: 200 ha
Kommun: Strängnäs
Objektstyp: Arrende
Gårdsarrende lämplig för köttdjur och vallproduktion med tillhörande betesmark. Väl tilltagen areal om ca 200 ha samt bostad med trivsamt läge söder om Strängnäs.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Nyköping
Tingshusplatsen 2
611 32   Nyköping
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (14)

Foto: Anton Stolpe Nordin, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Björktorps Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden är belägen intill gårdscentrum och är uppförd i timmer med träpanel. Takbeklädnaden är tegel och uppvärmning via vattenburet system kopplat till kökspanna med ackumulatortank samt elpatron. Bostadsbyggnaden är löpande underhållen och vid senaste renovering gjordes nytt badrum på övervåningen. På nedre botten finns ett stort kök, matrum, hall, ett vardagsrum samt en garderob och en toalett. Övervåningen har en hall, kaklat badrum samt två sovrum. Ostört läge med vy över gårdsplan och inägomark. Boarean är ca 145 kvm enligt taxering samt ca 25 kvm biyta och i gott skick.

Kring bostadsbyggnaden finns två mindre byggnader som nyttjas som vedbod, hönshus och förvaring.

Ekonomibyggnader

Köttdjursstall

Rationellt lösdriftsstall byggt 2008 med löstagbar inredning för enkel djurhantering och utgödsling. Gjutet foderbord längs ena långsidan och plats för ca 100 köttdjur. Byggnadens mått ca 45x20 meter.

Loge/ladugård

Äldre loge som till hälften är ombyggt till rationell hantering av ungdjur samt äldre ladugårdsdel som nyttjas till förvaring. Byggnaden ligger i anslutning till en stor gårdsplan samt en gjuten gödselplatta.

Garage/verkstad

Intill Loge/ladugård ligger ett mindre hus som nyttjas till verkstad och förvaring. Det finns inte plats att köra in större maskiner.

Övriga byggnader

På intilliggande gårdscentrum Rocklänna finns möjlighet att disponera en loge till förvaring av exempelvis halm samt maskiner. Större halmlager finns tillgängligt ett par kilometer från Björktorps gårdscentrum. Tidigare arrendator har även haft får vid Länna bruk i en ungdjursladugård, det finns fortsatt möjlighet att nyttja detta efter överenskommelse.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken omfattar ca 125 ha åkermark och ca 73 ha betesmark, åker och beten ligger väl samlade i närheten av gårdscentrum på Björktorp. Betena är stängslade i huvudsak med elstängsel och kontinuerligt underhållna. Vissa av betesmarkerna är på åkermark som även kan användas för produktion av grovfoder. Åkermarken utgörs av lerjordar med varierande lerhalt. Övervägande del är mellanlera och lättlera. Åkermarken är dränerad med äldre täckdikning och fungerar tillfredställande.

Huvuddelen av åkermarken har nyttjats till produktion av grovfoder till djuren. Hela produktionen har bedrivits ekologiskt.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Strängnäs Byringe 7:41

Ägare

Axel von Stockenström 1/1

Areal

För mer information se prospekt.

Taxeringsvärde

Ej aktuellt.

Inteckningar

Ej aktuellt.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-02-26
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Mäklarassistent

Markus Forsbäck
VD
Jägmästare
070-402 91 07

Jag är intresserad av fastigheten Björktorps Gård Arrende och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning