Budgivning pågår!

Björna-Långviken

Mycket slutavverkning
Areal: 64 ha
Kommun: Örnsköldsvik
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 300 000 SEK
Fastighet utan byggnader i ett välarronderat skifte.

Budgivning

Budgivare 1 4 200 000 SEK 2024-06-24   kl. 12:56
Budgivare 4 4 100 000 SEK 2024-06-24   kl. 12:17
Budgivare 1 4 000 000 SEK 2024-06-19   kl. 15:37
Budgivare 4 3 900 000 SEK 2024-06-19   kl. 15:02
Budgivare 1 3 800 000 SEK 2024-06-12   kl. 08:54
Budgivare 4 3 700 000 SEK 2024-06-11   kl. 22:29
Budgivare 2 3 600 000 SEK 2024-06-11   kl. 08:21
Budgivare 3 3 500 000 SEK 2024-06-11   kl. 07:48
Budgivare 2 3 400 000 SEK 2024-06-10   kl. 12:47
Budgivare 1 3 300 000 SEK 2024-06-03   kl. 15:34

Skogsfastighet i ett skifte på totalt 64 ha varav 54 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd enligt nygjord skogsbruksplan 8 900 m³sk där hela 6 200 m³sk är slutavverkningsbar skog. Övervägande del tall av mycket fin kvalitet. Fastigheten är lättillgänglig strax utanför Långviksmon.

Kontakta Areal

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Björna-Långviken

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 95

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Foto: Sandra Edin, Husfoto

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten Björna-Långviken 1:307 är en skogsfastighet i ett skifte utan byggnader belägen i Björna församling, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2024 av Bengt-Olov Westman, telefon 070-289 55 50. Fastigheten består av ett skifte med totalt ca 54 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 8 900 m³sk, med stor andel slutavverkningsbar skog.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är normala för området och större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året.
Boniteterna är relativt goda med blåbär och lingon som vanligaste markvegetationstyper.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 60 % av virkesförrådet, gran 34 % och löv 6 %. Skogens åldersfördelning har en förskjutning mot äldre slutavverkningsbar skog.
Ungefär 46 %, (25 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 6 200 m³sk.

Jakt

Jakten är i dagsläget utarrenderad via ett skriftligt avtal till Långviksmons jaktklubb på ett år i taget. I dagsläget är det 5 st jägare i jaktklubben som jagar på ca 1 000 ha. Tilldelningen har legat på 1-2 vuxna djur och fri kalv. Jaktklubben vill gärna fortsätta att arrendera jakten från den nya ägaren. För mer information om jakten kontakta Niklas Castenäs 070-676 15 38.

Forn- eller kulturlämningar

Det finns 3 st registrerade fångstgropar på fastigheten. Källa: Riksantikvarieämbetet.

Naturvärden

Det finns inga kända nyckelbiotoper och bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten.

Vägar

Inga vägavgifter finns enligt säljarens uppgifter.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkelt för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan
kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Kartan med den digitala planen kan du klicka dig in på under rubriken Karta på fastighetens sida på Areals hemsida.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 95 eller [email protected].​

Rättsförhållande

Fastighet

Örnsköldsvik Björna-Långviken 1:307

Ägare

Joakim Lundin 1/2
Kajsa Lundin 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 64,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 53,5 ha
Skogsimpediment 7,8 ha
Vatten 2,8 ha
Summa: 64,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Summa: 2516000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Örnsköldsvik

Örnsköldsgatan 4
891 32   Örnsköldsvik
Alla objekt från Örnsköldsvik

Ansvarig mäklare

Daniel Höglund
Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 95

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Björna-Långviken & vill bli kontaktad

Mäklaren för Björna-Långviken kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier