Björna-Östansjö

Röjning och gallringsskog
Areal: 76 ha
Kommun: Örnsköldsvik
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 1 650 000 SEK
Anbudsdag: 31/3 2023
Skogsfastighet med stor andel röjning och gallringsskog.

Obebyggd ungskogsdominerad skogsfastighet med god årlig tillväxt om 280 m³sk. Fastigheten är en fin investering och kapitalplacering med uteslutande ung- och gallringsskogar där den goda tillväxten årligen ökar volymen och värdet på fastigheten. Fastigheten är belägen ca 67 km norr om Örnsköldsvik i byn Östansjö och utgörs av ett sammanhängande område. Total areal land om 76,2 ha och vatten 2,5 ha. Den produktiva skogsmarken är om 70,6 ha med stor andel tall och contorta. Virkesförrådet enligt skogsbruksplanen är ca 5 000 m³sk. Bra ordnat med vägar på fastigheten som ger god tillgänglighet.

På fastigheten finns en tjärn om 2,5 ha, Stor-Bäckmyrtjärnen.

Kontakta Areal

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare

Björna-Östansjö

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Bilder

Visa alla 9 bilder
Visa alla 9 bilder

Foto: Patrik Ulander

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan som är uppdaterad i fält december 2022 av Erik Westman på Ludvig & Co 0660 595 83. Ursprunglig skogsbruksplan är från 2013-07-17 och upprättad av Norra Skog.

Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 70,6 hektar med totalt virkesförråd om ca 5 000 m³sk, vilket ger ett medeltal om 71 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 280 m³sk per år och boniteten ligger på 5 m³sk/ha. Det dominerande trädslaget är tall som upptar 39% av virkesförrådet, contorta 33%, gran 16% och löv 12%. Största andelen skog är gallringsskog, 43% (61 ha) med ett virkesförråd om
ca 3 225 m³sk, röjningsskog är näst högts av arealen, 29% (20,2 ha), skog i huggningsklassen S3, är 14% (9,7 ha) med ett virkesförråd om ca 990 m³sk samt skog i huggningsklassen S2 är 2% med virkesförråd om ca 320 m³sk. Skog som är yngre än 20 år 25% på fastigheten varav kalmark är 12%.

Skogsvårdsåtgärder

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder så som markberedning och plantering av 8,4 ha samt röjning om 20,2 ha under planperioden.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

I skogsbruksplanen är det avsatt två områden NO, naturvårdsmål orört om 3,6 ha. Områdena innehåller död ved både stående och liggande i blockig terräng samt ett område brant, tekniskt impediment.

Forn- eller kulturlämningar

Det finns inga kända forn- eller kulturlämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ingår i Björna Älgskötselområde. För närvarande bedriver Östansjö jaktlag jakt på fastigheten och man jagar över ett område om ca 4 800 ha. Jaktlaget består idag av ca 10-12 jägare. Beslut tas av jaktlaget om man har möjlighet att vara med i jaktlaget som ny ägare. Vid medlemskap i jaktlaget måste man betala en insats för tidigare investeringar som jaktlaget har gjort. Jaktlaget arrenderar all jakt på fastigheten till en ersättning om ca 500 kr/år.

Småvilt jagas på egen fastighet.

Vägar

Fastigheten berörs av flera vägar. Ca 100 m från syd/västra ändan av fastigheten går allmän väg från Remmarn mot Östansjö. 500 m från nord/östra ändan av fastigheten går Flärkforsvägen rakt över fastigheten. Gubbtjärnsvägen passerar också över fastigheten. Holmen sköter för närvarande om skogsvägarna och den som nyttjar vägen måste återställa eventuella skador som uppstår.

​Från Gubbtjärnsvägen och syd/väst går en enklare traktorväg som även nyttjas av granne.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 85 eller [email protected]

Taxeringsförslag

Skatteverkets taxeringsförslag för 2023 är totalt 1 347 000 kr fördelat på skogsbruksvärde 1 315 000 kr och skogsimpedimentsvärde 32 000 kr.

Rättsförhållande

Fastighet

Örnsköldsvik Björna-Östansjö 1:39

Ägare

Jonas Strandberg 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 79,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 70,6 ha
Myr/kärr/mosse 4,5 ha
Berg/hällmark 0,6 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Summa: 76,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 902 000 kr
Skogsimpediment 23 000 kr
Summa: 925 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 1 030 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Örnsköldsvik

Örnsköldsgatan 4
891 32   Örnsköldsvik
Alla objekt från Örnsköldsvik

Ansvarig mäklare

Patrik Ulander
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Björna-Östansjö & vill bli kontaktad

Mäklaren för Björna-Östansjö kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier