Björnberget

Talldominerad skogsfastighet med tyngdpunkt på gallringsskogar. Den obebyggda fastigheten har en produktiv skogsmarksareal om ca 20 hektar. Jakträtter i Djura viltvårdsområde.
Areal: 22 ha
Kommun: Leksand
Objektstyp: Skog
Prisidé: 650 000 SEK
Anbudsdag: 18/11 2020
Nu finns möjlighet att förvärva en mindre talldominerad skogsfastighet med tyngdpunkt på gallringsskogar. Den obebyggda fastigheten har en produktiv skogsmarksareal om ca 20 hektar. Jakträtter i Djura viltvårdsområde. Fastigheten består av två skiften varav ett är lättillgängligt och beläget efter skogsbilväg, det andra skiftet är ett mindre område beläget inom Björnbergets fäbod.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Leksand
Stationsgatan 4
793 30   Leksand
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten är belägen efter skogsbilväg vilket gör den lätt åtkomlig. Över försäljningsobjektet finns en skogsbruksplan upprättad av Mellanskog i juli 2016. Ingen ajourhållning eller tillväxtberäkning har utförts. Inga åtgärder har utförts efter att skogsbruksplanen upprättades. Vid upprättandet av skogsbruksplanen bedömdes virkesförråd vara ca 1 470 m³sk med en årlig tillväxt om 112 m³sk, medelbonitet om 4,6 m³sk per hektar och år. Fastigheten är talldominerad, 91%. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till 22,2 ha varav 19,6 ha är produktiv skogsmark.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Jakt & Fiske

Fastigheten ingår i Djura viltvårdsområde, vilket består av 6 291 hektar och är uppdelat på tre
olika områden, Djura, Sångberget och Björnberget. För varje påbörjad 20 ha är det en jakträtt. Djura 29:8 består av 21,99 ha inom viltvårdsområdet vilket innebär två jakträtter. Marken inom fäboden ingår ej i området.

Fastigheten är belägen inom Leksand-Insjöns Fiskevårdsområde.

Natur & Kultur

Fäbodskiftet är beläget inom så kallat fäbodområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Leksand Djura 29:8

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 22,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 19,6 ha
Impediment 2,4 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 22,2 ha

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Björnberget och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning