Björsjö

Skogsfastighet intill Ljusnan
Areal: 97 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 800 000 SEK
Anbudsdag: 21/9 2023
Växande skog i ett skifte med jakträtt och bra tillgänghet.

Skogsfastighet med god tillväxt och bra vägsystem, belägen ca 3,5 mil nordväst om Ljusdal. Fastigheten är obebyggd med produktiv skogsmark om 66,8 hektar domineras av växtliga ungskogar. Virkesförråd om 5 671 m³sk som i huvudsak består av tall. Fastigheten är något för dig som söker en välskött skogsfastighet med bra tillväxt och möjlighet till jakt och övrig rekreation.

Kontakta Areal

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Björsjö

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder

Visa alla 19 bilder
Visa alla 19 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen upprättad av Tony Carlsson från Holmen skog i juli 2023 omfattar den produktiva skogsmarksarealen 66,8 ha. Virkesförrådet har uppskattats till 5 671 m³sk varav 4 569 m³sk, motsvarande 70% av arealen utgörs av skog i huggningsklasserna R2-G2. Trädslagsfördelningen är 67% tall, 20% gran och 13% löv. Medelbonitet 4,9 m3sk/ha och år och den löpande tillväxten är för närvarande 219 m³sk per år.
Befintligt vägnät och bärigheten i markerna gör att åtkomsten är huvudsakligen god.

Jakt

Försäljningsobjektet är beläget inom Svedja-Hovra VVO med en areal om ca 4 100 ha. Kontaktperson är Magnus Hansson, jaktledare, mobil: 070-577 49 63

Fiske

Försäljningsobjektet är beläget inom Färila Fiskevårdsområde. För fiske inom fiskevårdsområdet krävs fiskekort även för markägare. För vidare information om fiske se www.farilafiske.se

Registrerade naturvärden

Fastigheten berörs av Mellanljusnans naturreservat vars syfte är att bevara den biologiska mångfalden och att vårda och bevara den värdefulla naturmiljön, samt att tillgodose friluftslivets behov av områden. För mer information rörande föreskrifterna om Mellanljusnans naturreservat kontakta mäklaren. Se även länsstyrelsens hemsida via länk: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/besoksmal/naturreservat/mellanljusnan.html
Området överensstämmer i princip med det som avsatts som Natura 2000.

Avdelning 3 utgörs enligt bifogad skogsbruksplan av naturreservat (0,8 ha av fastighetens areal).

Forn- och kulturlämningar

Inga Forn- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på försäljningsobjektet.
Källa, Skogens Pärlor, fornsok.se

Vägar

Fastigheten är tillgänglig med ett bra vägnät genom fastigheten. Stickväg finns i norra delen av fastigheten (se avdelning 2 i skogsbruksplanen).
Stickväg finns även från Härjedalsvägen (riksväg 84), avdelning 17 i skogsbruksplanen.
Samt väg Björsjö med angränsande stickväg som går intill avdelningarna 21, 23, 25 och 27.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Svedja 5:31

Ägare

Kennard Cronberg 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 99,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 66,8 ha
Myr/kärr/mosse 28,7 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Övrigmark 0,1 ha
Vatten 2,1 ha
Summa: 98,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsimpediment 82 000 kr
Summa: 82 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns tre datapantbrev om 1 800 000 kr uttaget.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier