Bjursås Prästgård

Skog i alla åldrar fördelat på två skiften i natursköna Bjursås.
Areal: 90 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 300 000 SEK
Anbudsdag: 4/6 2019
På uppdrag av Prästlönetillgångarna i Västerås stift har Areal glädjen att bjuda ut 90 hektar skog fördelat på två skiften i natursköna Bjursås. Säljaren önskar sälja de två skiftena som en helhet men bjuder även möjlighet för intressenter att lägga bud på skiftena var för sig.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Falun
Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen som upprättats av Prästlönetillgångar i Västerås stift är framräknad till och med år 2018. Den anger att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 79,8 ha. Det totala virkesförrådet uppgår enligt planen till 8 299 m3sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 104 m3sk/ha.

Skogen har brukats över tid och har skog i alla åldersklasser men med en tyngdpunkt i yngre skogar. Den löpande tillväxten uppgår av den anledningen till 3,5 m³sk/ha/år under planperioden. Medelboniteten uppgår till 5,3 m3sk/ha och den löpande tillväxten uppgår till 282 m3sk/år. För ytterligare information se skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten, källa: Skogsstyrelsen.

Jakt

Jakten är upplåten på ettårigt avtal till Bjursås Östra VVO till och med 2020-06-30, uppsägning skall ske 6 månader innan avtalet löper ut, i annat fall förlängs det med ett år i sänder. Avtalet omfattar ett större område och den aktuella fastigheten andel av intäkten beräknas uppgå till ca 3 280 kronor/år inklusive moms.

Rättsförhållande

Fastighet

Falun Bjursås Prästgård 1:1, del av

Ägare

Svenska Kyrkan Prästlönetillgång 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 79,8 ha
Skogsimpediment 8,7 ha
Övrigmark 1,8 ha
Summa: 90,3 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde saknas då fastigheten är under bildande. Taxeringsvärdet bestäms först efter det att fastigheten är bildad.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom omarronderingsområde enligt jordförvärvslagen, boende i Falun kommun eller markägare i kommunen behöver ej förvärvstillstånd. För övriga fysiska personer och juridisk person (exempelvis aktiebolag) krävs förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 41
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Jag är intresserad av fastigheten Bjursås Prästgård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning