Bjursås skog

Budgivning pågår!
Obebyggd skogsfastighet i Bjursås.
Areal: 23 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 250 000 SEK
Anbudsdag: 13/1 2021
Areal har nöjet att bjuda ut en obebyggd skogsfastighet i Bjursås till försäljning. Fastigheten ingår i Bjursås Östra viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Leksand
Stationsgatan 4
793 30   Leksand
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över skogsmarken finns en skogsbruksplan upprättad, Foran Forest AB i augusti år 2020. Enligt skogsbruksplanen finns ett samlat virkesförråd om 3 409 m³sk och en produktiv skogsmarksareal om 22,1 hektar. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,7 m³sk per hektar och år. Tillväxten bedöms förnärvarande till 149 m³sk per år. Se mer information i bifogad skogsbruksplan.

Fastigheten består utav fem skiften varav två är belägna i Hagen, ett vid skidbacken, ett nära Marnäs samt det största skiftet söder om Skottberget.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden.

Jakt

Fastigheten ingår i Bjursås Östra viltvårdsområde om ca 6 000 hektar.

Rättsförhållande

Fastighet

Falun Bjursås-Hagen 4:2

Ägare

Torsten Bonde dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 19,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 22,1 ha
Impediment 0,8 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 23,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 815 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Summa: 817 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten är belägen inom omarronderingsområde. Ansvarig mäklare hjälper till med ansökan.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning