Blåliden

Virkesrik skogsfastighet
Areal: 71 ha
Kommun: Vindeln
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 475 000 SEK
Välskött och lättillgänglig skogsmark samt jakt i viltvårdsområde.

Skogsfastigheten är belägen i byn Blåliden, ca 3,5 mil norr om Vindeln tätort och ca 8,5 mil nordväst om Umeå tätort samt ca 8 mil sydöst om Lycksele tätort. Med Fastigheten följer jakträtt och här finns ett gammalt bostadshus i mycket dåligt skick tillsammans med en äldre loge. Fastigheten är välskött samt består av tre skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 71 ha varav ca 62 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 8 900 m³sk och medelboniteten beräknas till ca 4,4 m³sk per hektar och år. Största delen av skogen återfinns i åldrarna 60 – 80 år och har mycket bra tillväxt.

På mellersta skiftet – bakom bostadsbyggnaden finns en mast för radio- och telekommunikation. Arrendet ger en intäkt på 9 784 kr (gäller senaste utbetalningen).

Tillgängligheten är bra genom intilliggande vägnät.

I Vindeln finns all den närservice du behöver för ditt skogsbruk.

Kontakta Areal

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare

Blåliden

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Fredrik Norlin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober månad år 2023.

Fastigheten består av tre skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 71 ha varav ca 62 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 8 900 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 4,4 m3sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är ca 71% tall, ca 19% gran och ca 10% löv. Tyngdpunkten i virkesförrådet ligger på medelålders skog med mycket bra tillväxt.

Tillgängligheten är bra genom intilliggande vägnät.

Skogsvårdsåtgärder

Köparen ansvarar själv för framtida skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Bostadsbyggnad

På mellersta skiftet finns ett äldre, kallställt hus med stora renoveringsbehov. Byggnaden har varken el, vatten eller avlopp.

Ekonomibyggnad

Intill bostadshuset finns en enklare loge.

Åker/Inägomark

Åkermarken är brukad och muntligen upplåten.

Naturvärden

Fastigheten har inga registrerade nyckelbiotoper. (Källa: Metria – SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten har några forn- och kulturlämningar. (Källa: Metria – SeSverige)

Anläggningsarrende

På mellersta skiftet – bakom bostadsbyggnaden finns en mast för radio- och telekommunikation. TeliaSonera Mobile Networks AB är arrendator. Arrendet ger en intäkt på 9 784 kr (gäller senaste utbetalningen). Arrendet gäller för en ny ägare från och med år 2024 - då avtalet är årsvis.

Jakt

Fastigheten ingår för närvarande i Slipstenssjöns VVO.

Fiske

I närområdet finns bra fiskevatten i form av såväl insjöar som strömmande vattendrag - detta i form av bland annat Vindelälven.

Vägar

Fastigheten har bra tillgänglighet genom intilliggande vägnät.

Mantal

7/512.

Rättsförhållande

Fastighet

Vindeln Blåliden 2:10

Ägare

Tommy Andersson 1/2
Malin Andersson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 71,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 62,3 ha
Impediment 5,7 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Inägomark 2,1 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 71,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 17 000 kr
Skogsmark 2 066 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Tomtmark 34 000 kr
Summa: 2 120 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 1 794 000 kr

Förvärvstillstånd

Det krävs förvärvstillstånd för såväl privat- som juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-11-30
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Umeå

Kaserngatan 3
903 47   Umeå
Alla objekt från Umeå

Ansvarig mäklare

Fredrik Norlin
Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier