Blåliden

Virkesrik skogsfastighet med bra arrondering.
Areal: 71 ha
Kommun: Vindeln
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 300 000 SEK
Fastigheten är belägen runt byn Blåliden, ca 3,5 mil norr om Vindeln tätort och ca 8.5 mil från Umeå.
Fastigheten består av 3 skiften. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 71 ha varav ca 62 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 8000 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 4,3 m3sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är 73 % tall, 18 % gran och 9 % löv. Fastigheten har bra arrondering med tyngdpunkten på 60-80 årig skog vilket gör den årliga tillväxten mycket bra.
På mellersta skiftet finns en mast för radio- och telekommunikation. TeliaSonera Mobile Networks AB är arrendator. Arrendet ger en intäkt på 8 000 kr/år.
På mellersta skiftet finns även ett äldre, kallställt hus med stora renoveringsbehov samt en enklare loge.
Som ny ägare har man möjlighet till jakt. Fastigheten ingår i dagsläget i Slipstensjöns viltvårdsområde som jagar på ca 6 000 ha. Fastigheten har även mantal. I direkt närhet finns fina fiskevatten, detta i form av Vindelälven men även flertalet stora insjöar.

Intresseanmälan görs till Fastighetsmäklare Fredrik Norlin, [email protected] / 070-229 60 74, senast 10/12 - 2020.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Umeå
Kaserngatan 3
903 47   Umeå
Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Bilder (10)

Foto: Areal, Umeå

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Bostadsbyggnad

På mellersta skiftet finns ett äldre, kallställt hus med stora renoveringsbehov. Varken el, vatten eller avlopp finns.

Ekonomibyggnad

Intill bostadshuset finns en enklare loge.

Skogsmark

Fastigheten består av 3 skiften. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 71 ha varav ca 62 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 8000 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 4,3 m3sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är 73 % tall, 18 % gran och 9 % löv. Fastigheten har bra arrondering med tyngdpunkten på 60-80 årig skog vilket gör den årliga tillväxten mycket bra.

Inägomark

Åkermarken är brukad och utarrenderad. Muntligt arrendeavtal.

Anläggningsarrende

På mellersta skiftet finns en mast för radio- och telekommunikation. TeliaSonera Mobile Networks AB är arrendator. Arrendet ger en intäkt på 8 000 kr/år. Se bifogat avtal.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten. (Källa: Metria - Se Sverige)

Vägar

Fastigheten är lättillgänglig via intilliggande vägar.

Jakt

Som ny ägare har man möjlighet till jakt. Fastigheten ingår i dagsläget i Slipstensjöns viltvårdsområde som jagar på ca 6 000 ha.

Fiske

I direkt närhet finns fina fiskevatten, detta i form av Vindelälven men även flertalet stora insjöar.

Övrigt

I Vindeln finns all den närservice du behöver för driften av ditt skogsbruk.

Rättsförhållande

Fastighet

Vindeln Blåliden 2:10

Ägare

Siv Nybacka 1/2
Sten-Gunnar Öberg 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 71,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 62,4 ha
Skogsimpediment 5,7 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Inägomark 2,1 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 71,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 15 000 kr
Skogsmark 1 317 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Tomtmark 24 000 kr
Summa: 1 359 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 1 794 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för såväl fysisk- som juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2020-12-10

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Jägmästare

Göran Ek
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-647 01 06

Jag är intresserad av fastigheten Blåliden och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning