Boda

Fastighet med väl samlad och god tillgänglighet till jord och skog.
Areal: 45 ha
Kommun: Färgelanda
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 900 000 SEK
Anbudsdag: 22/10 2019
Visning:
6/10 kl 15:00
Boda är en jord- och skogsgård som ligger i ett skifte ca 6 km sydväst om Färgelanda samhälle. Gården erbjuder vackert lantligt boende med möjligheter till djurhållning och lokaler för verksamhet. Bostadshuset ligger i högt läge omgiven av uppvuxen vacker trädgård. Marken ligger samlat med bra tillgänglighet och omfattar ca 45 ha varav ca 13 ha åker och ca 30 ha skog med en skogsvolym om ca 4 500 skogskubikmeter
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
07036358635

Bilder (74)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnaden

Mangårdsbyggnaden ligger i en lummig trädgård tillsammans med ekonomibyggnader och avgränsas i väster mot allmän väg. Huset är byggt 1932 om en och en halvplan som är löpande renoverat. Boarean enligt taxering är 90 m2. Via huvudingång i markplan kommer man in i en entréhall med lantköket med Tiroliavedspis till höger och vardagsrummet rakt fram. Till höger om vardagsrummet ligger ett mindre rum som är utgång till den inglasade uteplatsen som sträcker sig efter huset långsida. I anslutning till hallen ligger toaletten med tvätt. På övervåning finns hall samt två rum samt garderober.

Grunden utgörs källare samt av torpargrund och huset är byggd i trä med träfasad. Tvåglasfönster. Betongpannor från 2018 på taket. Eget vatten från grävd brunn. Eget avlopp med markbädd. Vattenburet värmesystem anslutit till bergvärmepump. Vedpanna/spis samt bakugn vilket inte varit använd på senare tid. Elförbrukning det senaste året har varit ca 6 500 kWh/år, försäkringskostnaden för hela gården ca 3 158 kr/år samt sophämtning 1 650 kr/år.

Energideklaration

Energideklaration är inte genomförd och kommer inte att upprättas av Säljaren.

Ekonomibyggnader

Verkstad/Garage

Äldre verkstadsbyggnad med en byggarea ca 70 m2. Byggd i trä med putsad mursten under plåttak. Isolerad. Tillbyggt garage från 2003 om ca 30 m2, byggd i putsad mursten under plåttak och med takskjutport med motor.

Snickarbod

Äldre bod om ca 35 m2. Byggd i trä med plåtpanel under plåttak.

Vedbod

Vedbod om ca 35 m2. Byggd i trä med plåtpanel under plåttak.

Potatiskällare

Stensatt potatiskällare med överbyggnad byggd i trä med plåtpanel på väggar och tak.

Ladugård/Maskinhall

Ladugården är byggd i trä med plåtpanel under plåttak. Byggarea om ca 220 m2 samt tillbyggd maskinhallsdel byggd 1990 om ca 100 m2.

Dubbelgarage

På andra sida vägen finns ett dubbelgarage om ca 30 m2. Byggd i trä med plåtpanel under plåttak.

Övriga byggnader m.m.

På fastighetens finns även äldre smedja samt ett äldre sommarhus i sämre skick. I anslutning till bostadshuset finns även en dieseltank. På fastigheten västra del finns det en mindre träbyggnad på ofri grund som ägs av annan person.

Skog och mark

Åkermark

Åkermarken ligger samlat i direkt anslutning till byggnationen och omfattar ca 12,5 ha. Marken är systemtäckdikad. 12 gårdsstödsrätter följer marken.

Skogsmark

Produktivitet skogsmarken som omfattar ca 30 ha med bra tillgänglighet. Virkesvolymen är ca 4 500 skogskubikmeter enligt den nya skogsbruksplanen som är upprättad Sten Nilsson. Trädslagsfördelning är ca 72 % gran, 19 % tall, 9% löv. Se vidare i bilagt utdrag ur den nygjorda skogsbruksplanen.

Jakt

Fina och viltrika marker i ett småkuperat och varierat landskap som ger jaktmöjligheter på älg, rådjur, mm. Jakten är tillgänglig från tillträdet.

Grustäkt

På fastigheten finns en avslutad grustäkt men där dock finns mindre mängder kvar för husbehov.

Rättsförhållande

Fastighet

Färgelanda Boda 1:29, Boda 1:20

Ägare

Tommy Rundström 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 45,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 30,0 ha
Myr/kärr/mosse 0,3 ha
Inägomark 13,2 ha
Övrigmark 1,4 ha
Summa: 44,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 229 000 kr
Skogsimpediment 15 000 kr
Åkermark 306 000 kr
Tomtmark 115 000 kr
Bostadsbyggnader 289 000 kr
Ekonomibyggnader 166 000 kr
Summa: 2 120 000 kr

Inteckningar

På fastigheten finns det ett skriftligt pantbrev om 1 300 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
07036358635

Jag är intresserad av fastigheten Boda och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning