Boda

Värmländskt skogstorp med 17 ha produktiv skog. Jakträtt på älg.
Areal: 20 ha
Kommun: Kil
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 100 000 SEK
Anbudsdag: 7/10 2021
Ett klassiskt Värmländskt skogstorp i en skogsglänta med skog i två områden. Älgjakt i viltvårdsområde cirka 3 600 hektar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-693 20 10

Bilder (13)

Foto: Bengt Walan, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Torpet

Byggnaden står med timmerstomme på en stenfot med ett mindre källarutrymme. Plåttak och enkelglas i fönster. Det är indraget el, men vatten och avlopp saknas. Uppvärmning sker med direktverkande elradiatorer och från en köksvedspis och fotogenkamin. Eftersom byggnaden inte har använts på många år så behöver brandskyddsbesiktning utföras innan eldning sker. Bottenvåningen rymmer tre rum och kök, vindsloftet är inrett med ett sovrum.

Energideklaration

En energideklaration behöver inte upprättas för denna typ av byggnader.

Ekonomibyggnader

Övriga byggnader

Två mindre uthus i behov av renovering.

Skog och mark

Skogsmark

Skog i två områden strax norr om samhället Högboda. Produktiv skogsmark 17 hektar med cirka 3 200 m³sk i virkesförråd. Trädslagsfördelningen är tall 40%, gran 37% och löv 23%. Boniteten bedöms vara 6,8 kbm per ha och år.

Nyckelbiotoper

En nyckelbiotop i del av bestånd nr fyra i skogsbruksplanen.

Jakt

Fastigheten har en jakträtt för älg i Snipans viltvårdsområde om cirka 3 600 hektar.

Rättsförhållande

Fastighet

Kil Boda 1:343

Ägare

Roland Olssons Dödbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 19,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 17,2 ha
Impediment 0,7 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 1,4 ha
Summa: 19,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 243 000 kr
Tomtmark 83 000 kr
Bostadsbyggnader 192 000 kr
Ekonomibyggnader 37 000 kr
Summa: 1 555 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 825 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Jag är intresserad av fastigheten Boda och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning