Boda Skattegård

Stenberga-Boda om 57 ha skog med 11 900 m³sk och 8,5 ha inägor. Jakt och fiske.
Areal: 70 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 950 000 SEK
Anbudsdag: 2/6 2020
Visning:
8/5 2020
Kontakta ansvarig mäklare för tidsbokning.
Stenberga-Boda 1:12, Skattegården, utgör en virkesrik skogsgård i Stenberga med tillhörande bostadsbyggnad och enklare ekonomibyggnader. Fastigheten består av tre skiften varav gårdscentrum ligger naturskönt beläget i Boda by. Ett skogsskifte i anslutning till vägen mot Björneström, ett i närheten av Hagserydssjön. Total areal om ca 70 ha varav 57,6 ha produktiv skogsmark med hela 12 000 m³sk. Den öppna marken uppgår till 8,5 ha åker och bete. Bostadsbyggnad om 182 m² boyta och 69 m² biyta. Jakt och fiske följer.
Kan köpas hel eller i delar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (28)

Foto: Henrik Gunnarsson / Claes Arvidsson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadsbyggnad uppförd 1928 med stomme av trä/timmer, tak med betongpannor, gulmålad träfasad och hel källare. Helrenoverat 1969/1970 samt därefter löpande underhållet. Taxerad boyta om 182 m² och biyta om 69 m². Byggnadsarea ca 8,6 m x 12,8 m. Vatten från djupborrad brunn, ny avloppsanläggning med brunn och infiltration kommer bekostas av säljaren och åtgärdas inom de närmaste. Uppvärmning via vattenburet värmesystem från kombipanna. Fiber finns installerat.

Nedervåningen innefattar entré via veranda, anslutande toalett/wc, trapphall, vardagsrum med öppen spis, matrum, hall, sovrum, kök med enklare standard samt anslutande köksentré.

Övervåningen innefattar hall med anslutande klädkammare samt utgång till balkong, fyra rum/sovrum varav tre med anslutande garderober samt badrum med badkar och wc.

Källare, utgrävd 1970, under hela byggnaden innefattande pannrum med oljetank och kombipanna Norrahammar 2100 från 1970, grovkök, tvättstuga med vattenanläggning med hydrofor och vattenfilter, garage med plats för en bil, matkällare samt duschutrymme.

1977 tilläggsisolerades huset och ny panel sattes på samt att vattenbrunnen borrades. Taket med betongpannorna är från 1990-talet. 2015 glasades befintlig balkong in. 2018 byttes panelen på baksidan av huset samt att taket över köksentrén byggdes om.

Energideklaration

Kommer ej upprättas.

Driftskostnader

Utifrån dagens nyttjande av fastigheten som fritidsställe fördelar sig de årliga driftskostnaderna enligt följande: El 3 500 kr, försäkring 6 915 kr, sopor 320 kr och sotare ca 1 000 kr.
Årlig fastighetsavgift uppgår till ca 5 900 kr.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre, enklare ladugård i sämre skick. Uppförd i vinkel i trä/timmer med plåttak. El, ej vatten. Innefattar traktorgarage/loge med grusgolv, f.d. fähus samt förråd.

Magasin/f.d. ladugård

Uppfört i trä/timmer med plåttak. Ej el eller vatten. Inkluderar vedbod med jordgolv, mangelbod med trägolv samt förråd med trägolv och trapp till loft, f.d. sädesmagasin.

Garage

Mindre traktorgarage i trä med plåttak och grusgolv. El, inkl. 3-fas, ej vatten.

Hönshus

Uppfört i trä med plåttak och gjutet golv. El, ej vatten. Nyttjas som trädgårdsförråd.

Garage/Carport

Enklare byggnad i trä med cementtegeltak och grusgolv. Ej el eller vatten.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken är i sin helhet belägen på hemskiftet, väl samlad i anslutning till byggnadscentrum. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen jordbruksmark till 8,5 ha klassad som inäga/åker. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 7 ha och arealen betesmark till 1 ha. Jorden är muntligt upplåten till två olika brukare till och med 2020-12-31. Ev. ersättning för perioden tillfaller Säljaren. Inga stödrätter följer fastigheten utan ägs av dagens brukare. Stängsel ägs av brukarna.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i mars 2020 via Areal, Claes Arvidsson.
Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 57,5 ha med ett bedömt virkesförråd om totalt 11 899 m³sk, motsvarande 207 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 29 %, gran 57 %, löv 14 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,9 m³sk/ha och år, årlig tillväxt är ca 325 m³sk med hänsyn tagen till föreslagna åtgärder. Av virkesförrådet utgör andelen S1 och S2 skog ca 4 200 m³sk. 54 % av arealen är skog i huggningsklass G1 med bra tillväxt.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta från skogsbruksplanen.

Befintliga vindfällen samt barkborreträd kommer i mån av tid att städas bort av Säljaren innan tillträdet.

Jakt

Jakträtten tillfaller Köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Stenberga älgjaktlag om ca 1000 ha. I området finns även dovhjort och gott om vildsvin.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i bl.a. Saljen och Hagserydssjön. Som fastighetsägare har du fritt fiske med handredskap i hela Saljen. Kräftfiske etc. sker på vatten tillhörande Boda by.

Övrigt

Övrigt
Mer information om Stenberga och trakten runt om finns på www.stenberga.nu samt på www.vetlanda.se.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Vetlanda Stenberga-Boda 1:12

Ägare

Kennerth Silvermyr 1/2
Ingegerd Silvermyr 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 69,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 57,5 ha
Myr/kärr/mosse 2,1 ha
Inägomark 8,5 ha
Väg och kraftledning 1,5 ha
Övrigmark 0,8 ha
Vatten 0,1 ha
Summa: 70,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Tomtmark 105 000 kr
Åkermark 242 000 kr
Betesmark 16 000 kr
Bostadsbyggnader 576 000 kr
Ekonomibyggnader 69 000 kr
Summa: 1 008 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 200 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Stenberga församling/Stenberga socken vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd kostar 4 600 kr för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Jag är intresserad av fastigheten Boda Skattegård och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning