Bodarna

Obebyggd skogsfastighet med jakt i VVO.
Areal: 12 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 000 000 SEK
Anbudsdag: 18/9 2019
12,2 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd ca 2 325 m3sk. Tyngdpunkten är yngre och medelålders gallringsskog. 91 % av volymen består av tall, resterande 6 % gran och 3 % löv. Boniteten ligger på 6,4 m3sk/ha. Fastigheten har del i samfälld skog. Jakt på ca 6000 ha och fiske i Bjursås-Leksands FVOF.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (16)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen sex skiften. Totalt 12,2 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 2 325 m3sk, vilket motsvarar ca 191 m3sk/ha. Av trädslagen har tall 91 % av virkesförrådet medan gran har 6 % och lövträd har 3%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,4 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 98 m3sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Olov Olsson i december 2016 och uppräknad med tre års teoretisk tillväxt

Samfällda skogsskiften

Fastigheten har del i Falun Bodarna S:12 (utskog vid Blaberg och Kölen) De två skogsskiftena är tillsammans 149,7 ha och fastighetens andel 3,64 % vilket
motsvarar ca 5,9 ha.

Jakt

Fastigheten ingår i Bjursås Östra VVO, med jakt på ca 6 000 ha. Kontaktperson, Rolf Brittas 072-577 70 11

Fiske

Ingår i Bjursås-Leksands FVOF. Markägarkort 100 kr/år. Se www. bjursasleksandsfvof.se

Rättsförhållande

Fastighet

Falun Bodarna 19:20

Ägare

Carina Sörling 1/2
Jan Sörling 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 11,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 12,2 ha
Impediment 0,3 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 12,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 341 000 kr
Summa: 341 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras då område ligger inom sk omarronderingsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan. Ansökan avgiftsfri för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Jag är intresserad av fastigheten Bodarna och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning