Bodbyn

Fastighet i Bodbyn med 44 ha produktiv skogsmark, 5 800 m3sk. Jakträtt.
Areal: 61 ha
Kommun: Umeå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 650 000 SEK
Lantbruksfastigheter med skog och åker. Inga byggnader. Fastigheterna är belägna i utkanten på Bodbyn ca 25 km från Umeå. Fastigheterna består av tre skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 63 ha varav ca 44 ha är produktiv skogsmark och 6,5 ha är åkermark. Virkesförrådet mäter ca 5 800 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 3,9 m3sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är ca 84 % tall, 11% gran och 5 % löv.

Fastigheten har mantal.

Med fastigheterna följer jakträtt. Fastigheterna ingår för närvarande inte i något jaktlag.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Umeå
Kaserngatan 3
903 47   Umeå
Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Bilder (14)

Foto: Areal / Umeå

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheterna består av tre skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 63 ha varav ca 44 ha är produktiv skogsmark och 6,5 ha är åkermark. Virkesförrådet mäter ca 5 800 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 3,9 m3sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är ca 84 % tall, 11% gran och 5 % löv.

Åkermark

På fastigheten finns ca 6,5 ha inäga/åker. Åkermarken är i dagsläget brukad och utarrenderad.

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper. På det större av skiftena tillhörande Umeå Fjäderbäck 1:3 finns det utmärkt ett område med klassificering "sumpskog" (Källa: SeSverige - Metria).

Mantal

Mantal tillhörande Degerbyn 1:6 - 5/768.
Mantal tillhörande Fjäderbäck 1:3 - 231/15360.

Jakt

Med fastigheterna följer jakträtt. Fastigheterna ingår för närvarande inte i något jaktlag.

Fiske

I närområdet finns bra fiskevatten, såväl insjöar som strömmande vattendrag.

Tillträde

Då pantbreven som belastar fastigheterna är korsvis pantsatta även med fastigheten Umeå Degerbyn 1:9 så kommer tillträde (slutbetalning) kunna ske först då inteckningarna och pantbreven är dödade. Uppskattningsvis om ca 5-6 månader.

Rättsförhållande

Fastighet

Umeå Degerbyn 1:6 och Umeå Fjäderbäck 1:3

Ägare

Lars Olov Norlund DBO 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 61,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Övrigmark 1,0 ha
Åkermark 9,0 ha
Skogsmark 36,0 ha
Skogsimpediment 16,0 ha
Summa: 62,0 ha

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerade med Umeå Degerbyn 1:9, därav taxeringskod 120 - lantbruksenhet bebyggd. Umeå Degerbyn 1:9, som innehar byggnderna, är såld till annan ägare och fastigheterna kommer framledes att taxeras separat.

Inteckningar

Dödningen av pantbreven är påbörjade.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-12-10
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Jägmästare

Göran Ek
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-647 01 06

Jag är intresserad av fastigheten Bodbyn och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning