Bodhyltan

Skogsgård i Bodhyltan
Areal: 62 ha
Kommun: Torsås
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 500 000 SEK
Anbudsdag: 16/1 2024
Skogsgård om ca 62 ha strax nordväst om Torsås samhälle med enklare byggnadsbestånd.

Barrdominerad skogsgård om ca 62 ha fördelad på två fastigheter med ett gårdscentra med en gedigen mangårdsbyggnad och tillhörande undantagshus. . Skogsmarken uppgår till ca 56,8 ha och har en varierande markstruktur från torrare tallmarker till friskare och fuktigare gran- och lövmarker. Virkesförrådet uppgår totalt till ca 7 358 m³sk varav ca 5 100 m³sk utgörs av S1 och S2 skog med en medelbonitet på 7 m³sk/ha/år. Jaktmöjligheter ges på älg, rådjur, vildsvin m.m.

Kontakta Areal

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare

Bodhyltan

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder

Visa alla 33 bilder
Visa alla 33 bilder

Foto: Gunnar Jönsson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Byggnader

Mangårdsbyggnaden är uppförd i 2 plan på en stensatt torpargrund under ett tak av plåt och med en stomme och fasad av trä. Uppvärmningen av mangårdsbyggnaden sker via ett vattenburet värmesystem i hela huset kopplat till en luft/vattenpump (Nibe) från år 2022. Luft/luftvärmepump finns även att tillgå och en äldre vedpanna. Övrig uppvärmning är en öppen spis samt kakelugn, ej godkända. Vattnet kommer från en grävd brunn med viss vag vattenhållning under torra somrar. Djupvattenborrad brunn finns, men är ej i funktion (järnhaltigt vatten). Avloppet består av en trekammarbrunn med godkänd infiltrationsbädd från år 2014. Taxerad boyta 110 kvm och biyta 30 kvm. Boytan bedöms något underuppskattad.
Till bostaden finns fiber inkopplat samt solceller på taket av mangårdsbyggnaden med 28 st. plattor på 390 w/platta (installerat år 2022).

Nedre plan: kök, groventré, stort allrum samt stort finrum och finentré med ingång från glasveranda.
Övre plan: 4 sovrum, hall, klädkammare och toalett med badkar.

I anslutning till mangårdsbyggnaden finns ett undantagshus samt två mindre förråd och en vinkelbyggd ladugårdsbyggnad.

Se mer om beskaffenhet bland bifogade bilder.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken inom fastigheterna uppgår till ca 56,8 ha och domineras av barrskogsbestånd av gran och tall. Markerna är överlag friska med inslag av flacka torrare tallmarkspartier med berg i dagen. Terrängen är överlag god med friska till fuktiga partier.

Inom fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad av Södra i september 2023. Den produktiva skogsmarken bedöms uppgå till ca 56,8 ha med ett totalt virkesförråd på ca 7 358 m³sk varav ca 5 100 m³sk ligger i S1-S2 klasserna. Medelboniteten anges till 7 m³sk/ha och år.

Avdelningarna 14 och 20 kommer återväxtplanteras av säljarna under våren 2024 och återväxtplantering kommer även att ske i avdelningen 48.

Vid värdebedömning av ungskog bör man beräkna denna marken i kr/ha.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare via beställning genom mail eller telefon på [email protected] eller 072-331 05 52.

Jakträtt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen och ger möjlighet till jakt på vildsvin, rådjur, älg m.m.

Inägomark

Inägomarken till fastigheten utgörs i huvudsak av mader eller benämnd s.k. Flyen i skogskartan samt en mindre inäga strax intill madern.
Arealen uppgår totalt till 1,6 ha.

Rättsförhållande

Fastighet

Torsås Bodhyltan 1:6 och Tuthult 1:14

Ägare

Britt-Marie Andersson 1/3
Kerstin Ekenberg 1/3
Björn Johansson db 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 0,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 56,8 ha
Myr/kärr/mosse 0,6 ha
Berg/hällmark 1,4 ha
Inägomark 1,6 ha
Väg och kraftledning 1,5 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 62,4 ha

Taxeringsvärde

För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Ronneby

Gamla Karlshamnsvägen 27
372 31   Ronneby
Alla objekt från Ronneby

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Bodhyltan & vill bli kontaktad

Mäklaren för Bodhyltan kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier