Bofors skog

Skog i Vängel
Areal: 53 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 450 000 SEK
Anbudsdag: 28/11 2022
Obebyggd med hög bonitet och god tillväxt. 45,8 ha produktiv skog och jakt på större areal i viltvårdsområde.

Trevlig obebyggd skogsfastighet med hög bonitet och god tillväxt i Bofors, nordöstra Jämtland. Fastigheten utgörs av övervägande andel växande skog i huggningsklassen G1. Mycket fin medelbonitet med hela 5,7 m³sk per ha vilket ger en årlig tillväxt om 215 m³sk per år. Totalt virkesförråd om 4 652 m³sk, varav 2 619 m³sk är G1 skog och 1 447 m³sk är S1- och S2 skog. Areal om ca 53,1 ha, varav ca 45,8 ha produktiv skogsmark. Mycket goda jaktmöjligheter i Vängels viltvårdsområde som omfattar ca 4 350 ha.

Möjlighet för den som söker en mindre skogsfastighet med:
– Hög bonitet med god årlig tillväxt, som ökar volymen/värdet på fastigheten
– Viss del äldre slutavverkningsmogen skog, för direktuttag till löpande drift
– Jaktmöjligheter på större areal i viltvårdsområde

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Bofors skog

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2022 av Kalle Lennartsson, Högarna skog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 45,8 ha och har ett virkesförråd om 4 652 m³sk varav 1 447 m³sk är S1 och S2 skog. Skogens åldersfördelning har en förskjutning mot yngre skog men det finns även en del äldre. Fastigheten är talldominerad (65 %) följt av gran (18 %) och löv (17%).

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen så belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder.

Köparen övertar ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn och kulturlämningar

Det finns idag inga registrerade områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper, fornminnen eller dylikt, registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår idag i Vängels viltvårdsområde som förfogar över ca 4 350 ha.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2023-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten ingår enligt säljaren i Vängel FVO.

Vägar

Fastigheten har del i Bofors vägförening samt Gårdtjärnsvägens samfällighetsförening.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Bofors 1:13

Ägare

Bror Henriksson 1/2
Börje Henriksson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 53,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 45,8 ha
Impediment 7,2 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 53,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 378 000 kr
Skogsimpediment 12 000 kr
Summa: 1 390 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier