Böle

Välskött fastighet i ett skifte. 107 ha prod. skog, 15 281 m3sk. Goda jaktmöjligheter.
Areal: 113 ha
Kommun: Berg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 000 000 SEK
Välskött och fin tillväxtfastighet i Böle, strax utanför Klövsjö i Bergs kommun. Fastigheten är obebyggd och utgörs av ett sammanhängande skifte. Av fastighetens totala virkesförråd är en mycket stor andel skog i åldersklasserna 40-60 år, vilket ger en god årlig tillväxt/värdeökning. Total areal om ca 113 ha, varav ca 107 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 15 281 m3sk, varav 13 960 m3sk är G1 skog med årlig tillväxt om 560 m3sk. Övervägande talldominans och väl utbyggt vägnät. Fastigheten ingår idag i Böle jaktlag som förfogar över ca 6 700 ha.

Fastighet för den som söker tillväxtskog som möjliggör en god långsiktig investering/kapitalplacering med hög årlig tillväxt/värdeökning, kombinerat med rekreationsvärden i form av jakt och fiske, allt inom 15-30 min bilresa till några av Sveriges större alpina skiddestinationer Vemdalen och Klövsjöfjället!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video (1)

Bilder (12)

Foto: Morgan Grip

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2021 av MB Forest. Fastigheten är välskött och i ett sammanhängande markområde. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 107,5 ha och har ett virkesförråd om 15 281 m³sk varav 13 969 m³sk är G1 skog. Skogsbruksplanen visar vidare på mycket stor andel tillväxtskog i åldersspannet 40-60 år med en årlig tillväxt om 563 m3sk. Fastigheten är klart talldominerad (71%), vilket är karaktäristiskt för området.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Det finns behov av återväxtkontroll samt av röjning på fastigheten. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper

Det finns idag inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten. Källa Skogsstyrelsen.

Jakt

Fastigheten ingår idag i Böle jaktlag som förfogar över 6 700 ha. Älg och småvilt jagas på hela arealen. Tilldelning innevarande år ca 12 stora älgar och fritt på kalv. Det är idag 16 medlemmar i jaktlaget. Det är upp till en ny köpare att själv ansöka om inträde i ovannämnda jaktlag alt ansöka om egen jakt. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2022-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten ingår i Rätans fiskevårdsområde.

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns två enklare ekonomibyggnader. Det är en större loge som är belägen i skiftets norra spets, samt en mindre timmerlada (fd hölada) som är belägen ca 400 m in på skiftet, från dess norra spets. Byggnaderna är av äldre karaktär, oisolerade, båda saknar el och V/A och uppförda i trä med plåttak på grund av natursten. De har med fördel nyttjats som förrådsbyggnader av tidigare ägare.

Rättsförhållande

Fastighet

Berg Böle 2:192

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 111,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 107,5 ha
Impediment 2,8 ha
Inägomark 2,5 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 113,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. OBS! Då fastigheten är nybildad har den ej ännu åsatts något eget taxeringsvärde. Nedanstående värde är en grov proportionering utifrån stamfastigheten. Skogsmark 2 400 000 kr, Skogsimpediment 5 000 kr, Inäga/åker 10 000 kr, Summa 2 415 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Berg kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Jag är intresserad av fastigheten Böle och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning