Bolg Gård

Rejäl gård i vackert läge. Här finns häststall, paddock och lokaler för verksamhet.
Areal: 16 ha
Kommun: Kungsbacka
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 000 000 SEK
Anbudsdag: 7/10 2020
Visning:
27/9 kl 14:00-16:00
Anmälan ska ske till fastighetsmäklaren.
Detta är en härlig hästgård som ligger i ett vackert läge i Torpaåns dalgång. Här finns ett stort rejält bostadshus och runt en fin gårdsmiljö ligger ett flertal ekonomibyggnader för hästverksamhet eller för annan verksamhet. Här finns bland annat häststall med sex boxar, maskinhall med gårdsverkstad och stor iordninggjord lokal för verksamhet, kurser eller liknande.
Fastighetens areal är på ca 16 ha med både åkermark, beteshagar och lövskogar. På gården har man investerat i en solcellsanläggning för att få låga energikostnader.

För den som önskar finns även möjlighet till förvärv av angränsande skogsmark på ca 24 ha som säljs samtidigt, kontakta mäklaren för information.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (25)

Foto: Mikael Axelsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Stort äldre bostadshus i 1 1/2-plan som är ursprungligen uppfört ca 1870. Byggnaden inrymmer idag två lägenheter (en per plan) och har en total bedömd boyta på ca 212 kvm (enl taxering). På bottenvåning finns hall, badrum med dusch, kök, två sovrum och ett vardagsrum med utgång till altan. På övervåning finns allrum, kök, badrum med dusch, två stora sovrum och ett par mindre sov-alkover. I delar av bostaden är det äldre standard på bl a ytskikt.

Det är vattenburen uppvärmning med kulvert in från flis/pelletspanna i vedbod/verkstad. På sommaren värms vattnet med solvärmare på taket till vedboden.

Det är eget VA med avlopp till trekammarbrunn med infiltration (godkänd) och vatten från borrad brunn. Det kan finnas möjlighet att koppla på kommunalt VA via samfällighetsförening. Stamledningar för VA finns invid tomten. Gården är ansluten till fiber.

Idag är båda lägenheterna uthyrda med en sammanlagd årshyra på ca 160 000. Säljaren kommer för en period framåt förbehålla sig att ena lägenheten fortsatt uthyrs till en närstående.

Energideklaration

Det finns ingen energideklaration upprättad för bostaden. Tack vare fliseldning, solcellsanläggning och solvärmare är gården i hög grad självförsörjande på energi.

Driftskostnader

År 2019
El bostaden 8.600 kr
El verksamheten 11.500 kr Utan moms
El skatteavdrag -5.700 kr
Uppvärmning, pellets 37.300 kr
Sophämtning 2.400 kr
Sotning 906 kr
Vägavgift 5.200 kr
Lantbruksförsäkring 10.847 kr
Fastighetsavgift 6.600 kr
Summa 77.653 kr, 6.471 kr/mån

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugården består av tre byggnader som är ihop byggda i vinkel. Det finns en högbyggd lada som inrymmer flistork/förråd, loge/vagnslid samt torkar för spannmål och halm. Det finns ett par rejäla portar för att köra in traktorn. Byggnaden är uppförd i trä med eternittak. På denna byggnad finns en del av solcellsanläggningen och här finns även kontrollrummet för solcellerna.

Vidbyggt till denna del finns en lågbyggd del som är fd svinstall. Byggnaden har totalrenoverats och är idag en öppen hall på ca 200 kvm som är möjlig att inreda för olika verksamheter eller som kontor. Byggnaden är uppförd i trä med eternittak och med högslipat betonggolv. El och vatten finns indraget.

Byggt i vinkel till de övriga delarna finns sedan en stalldel som idag inrymmer sex boxar plus övriga utrymmen för hästverksamhet såsom sadelkammare, foderkammare mm. Här finns även ett enkelt pausrum/fikautrymme. Ovanpå stalldelen finns ränne för höförvaring och vid gaveln finns ett snedtaksförråd för strö mm. El och vatten är indraget i bygganden och här finns en separat varmvattenberedare. Byggnaden är uppförd i trä med tak av tegel/eternit. De sex stallplatserna är idag uthyrda med en årshyra på ca 86 000 kronor.

Verkstad/Maskinhall

Nyare byggnad om ca 125 kvm som inrymmer gårdsverkstad samt maskinhall. Det är två stora portar på långsidan och en på gaveln. Bygganden är uppförd i trä med plåttak. På södersidan av taket finns det monterat den andra delen av solcellsanläggningen.

Hönshus

Äldre ekonomibyggnad som idag inrymmer pannrum med flis/pelletspanna med ackumulatortank. Här finns även garage/förråd samt en snickeriverkstad. El och vatten är indraget i byggnaden. Vid kortändan finns ett enkelt utedass.

Paddock

Strax söder om gården finns en belyst paddock med måtten 60*24 meter. Det finns även goda möjligheter till ridning i närområdet.

Skog och mark

Åker- och betesmark

I anslutning till gårdscentrum finns fastighetens jordbruksmark som idag består av ca 8 ha åkermark och 3 ha betesmark. Åkermarken är utarrenderad till och med 2021 med ett årligt arrende av ca 23 000 kr. Betesmarken används för bete och rasthagar till de uppstallade hästarna. Arrendatorn hyr stödrätterna för marken av jordägaren.

Skogsmark

Det är en varierande skog med stor andel lövskog. Enligt nyupprättad skogsbruksplan gjord av Martin Jenzen (Bohustimmer AB) bedöms fastigheten ha 3,5 hektar produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet uppskattas till 354 m3sk som fördelas på tall (15 %), löv (41 %) och ek (44 %). Skogsmarkens bonitet har uppskattats till 6,0 m3sk per ha och år. Skogen är präglad av tidigare betesdrift och håller höga värden för natur och miljö. Här finns möjlighet till uttag av virke och ved för hushållsbehov samt naturbete. För ytterligare information om skogen se bifogad skogsbruksplan.

Jakt

Fastigheten ligger i ett område med god tillgång på vilt och erbjuder goda jaktmöjligheter. Jakten är muntligt upplåten under innevarande jaktsäsong och tillgänglig för ny ägare 2021-⁠⁠07-⁠⁠01.

Övrigt

Det är ansökt om lantmäteriförrättning för fastighetsreglering för att gårdsdelen skall bilda en egen fastighet.

Rättsförhållande

Fastighet

Kungsbacka Torpa 14:4

Ägare

Mikael Karlsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 3,5 ha
Åkermark 10,7 ha
Väg och kraftledning 1,7 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 16,6 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten nybildas genom lantmäteriförrättning och saknar taxeringsvärde.

Inteckningar

Fastigheten är samintecknad. Pantbrev om ett belopp på 3 325 000 kr kommer att finnas i fastigheten efter avslutad lantmäteriförrättning. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Bolg Gård och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning