Bolstads-Åker

22 hektar åkerjord, bostadshus, lillstuga, ladugård och mindre gårdsverkstad.
Areal: 24 ha
Kommun: Mellerud
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 500 000 SEK
Anbudsdag: 12/5 2022
Lantgård belägen söder om Bolstads kyrka. 22 hektar åkerjord, bostadshus, lillstuga samt ladugård och mindre gårdsverkstad. En bit från gårdscentrat finns ytterligare en ladugård som idag använts till maskinförvaring.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Bilder (18)

Foto: Johan Melin och Mikael Axelsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

På fastighetens gårdscentrum finns ett bostadshus samt en lillstuga. Mangårdsbyggnaden är renoverad och delvis uppförd 1973-1975 i ett och ett halvplan på en uppmurad torpargrund och delvis platta på mark. Bostadshuset har en regelstomme med fasad av tegel, yttertak belagt med betongpannor. Bostadshuset har en byggarea om 90 m2 och en taxerad bostadsyta om 154 m2 samt en taxerad biyta om 12 m2. Bostadshuset har en basstandard. Mellan åren 1975-1980 byggdes husets till med tvättstuga med bastu, toalett, sovrum och skafferi.

Bostadshuset fördelar sig på kök, skafferi, hall, tvättstuga, tre rum varav två sovrum, badrum med toalett samt pannrum på första våning. På andra våning finns två sovrum, wc och hall. Huset värms med direktverkande el samt kökspanna i köket som är kopplade till ett vattenburet värmesystem. Vatten från Grinstadsvatten. Avloppet är omgjort och är en trekammarbrunn med infiltrationsbädd. Fiber finns framdraget men ej inkopplat.

I anslutning till bostadshuset finns en större uppvuxen trädgård med fruktträd och buskar.

Lillstuga

Lillstugan är uppförd i ett och ett halvt plan, byggår 1930 -1940 talet. Lillstugan totalrenoverades på 1950-talet och har en bostadsyta om ca 75 m2 enligt fastighetsägaren. Lillstugan är byggd i trä med träpanel på en torpargrund och har tak belagt med betongpannor. Stugans första våning fördelar sig på kök, vardagsrum, toalett, dusch, hall. Andra våning fördelar sig på två sovrum, toalett, samt hall och sidogarderober. Uppvärmning med direktverkande el. Gemensamt vatten och avlopp med bostadshuset. Huset har en äldre standard och ytskikt. Murstocken och eldstäderna används ej.

Energideklaration

Någon energideklaration avseende bostadsbyggnaden kommer ej att upprättas av Säljaren.

Driftskostnader

Driftskostnad för gården för uppvärmning, el, sophämtning, vatten och avlopp, försäkring m m har varit ca 40 000 kr/år.

Ekonomibyggnader

Ladugården

Ekonomibyggnad uppförd under 1960-talet i trä med plåttak och plåtfasad. Ladugården har en byggarea på ca 450 m2. Hela byggnaden har gjutet golv.

Stalldelen inrymmer tre hästboxar som är godkända för häst. Sadelkammare. Stalldelen inrymmer även äldre stallinredning för slaktsvin. Ränne finns ovan stalldelen. Ström finns indraget i hela byggnaden, vatten (Grinstavatten) och enklare icke godkänt avlopp finns indraget i den isolerade vidbyggda mjölkkammaren. Ränne ovan stalldelen med äldre hötravers.

Maskinhallsdelen består av den f.d. gödselstaden med gjutet golv som byggts in under 2000-talet med större skjutport (3,80 meter) på gaveln.

Logdel med gjutet golv inrymmer tork med lagringsfickor, tippgrop och pannrum. Torken är en varmluftstork insatt 1975 med en kapacitet om 6 m3. Lagringsfickor med en lagerkapacitet om ca 80 m3. Pannrum med varmluftspanna.

Maskinhall

Uppmurad maskinhall, med en byggarea om ca 85 m2 byggt på 1960-talet. Garaget är uppmurad med Lecasten med gjuten platta och har ett tak belagt med plåt. Garaget har tre portar två som är 2,10 meter höga varav en är elektrisk och en port som är 2,8 meter hög. Den elektriska porten är defekt och öppnas manuellt. Ström och vatten finns indraget i byggnaden.

Uteladugård

En bit från gården ligger en ytterligare ladugård. Denna ladugård har använts till maskinförvaring.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken ligger i direkt anslutning till gårdscentrat. Åkermarken omfattar ca 22 hektar åker enligt fastighetsägaren. Åkermarken är systemtäckdikad under 1960-talet och kompletterande dränering har gjorts 2006. Jordbruksmarken domineras av lera. Fastighetsägarna arrenderar ut all jordbruksmark på gården till en granne (Ekarebol) genom löpande arrendekontrakt som löper årsvis. Arrendatorn innehar stödrätterna på marken och söker EU-stöd. Arrendet är uppsagt och tillgänglig för ny brukare den 14 mars 2023. Vid arrendets upphörande ska EU-stödrätterna återgå till jordägaren om systemet med
EU-stödrätter finns kvar. Arrendeintäkten uppgår till 2000 kr/hektar.

Jakt

Jakt på älg och småvilt. Älgjakten är upplåten till Kjell Elofsson utan ersättning. Småviltsjakten bedrivs av fastighetsägaren. Fastigheten ingår i älgskötselområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Mellerud Bolstads-Åker 3:2 och 3:3

Ägare

Kenth Olsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 24,7 ha

Taxeringsvärde

Område av fastigheten har styckats av från gården och inget nytt taxeringsvärde har åsatts fastigheten efter avslutad lantmäteriförrättning.

Inteckningar

I fastigheten finns åtta stycken inteckningar inom 1 459 000 kr uttagna i form av datapantbrev. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Fastighetsmäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Jag är intresserad av fastigheten Bolstads-Åker och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning