Borgunda Stommen 2

Borgunda Stommen 2
Areal: 48 ha
Kommun: Falköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 000 000 SEK
Anbudsdag: 26/9 2022
Gård med bra läge mellan Falköping och Skövde.

Borgunda Stommen 2 är en jordbruksfastighet med två bostäder samt karaktäristiska uthus och ekonomibyggnader i ett kringbyggt och lummigt gårdscentrum. Sett från Skövde, ligger gården alldeles efter ”Borgunda-rondellen” mellan väg 26 och väg 46, med endast ca 10 minuter in till Skövde. Markerna fördelas med ca 16 ha åkermark, 4 ha betesmark, 17 ha virkesrik skogsmark samt övrig mark. Den lilla bostaden är uthyrd men den stora står till köparens förfogande, vilket även gäller för samtliga ekonomibyggnader med gott om plats för djur eller annan verksamhet.

Kontakta Areal

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Borgunda Stommen 2

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder

Visa alla 37 bilder
Visa alla 37 bilder

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Gårdens huvudbostad är uppförd kring år 1960 i 1,5 plan med källare under hela huset. Fasaden är tegelsatt och taket är relativt nylagt med betongpannor. Stomme av reglad plank och kopplade fönster (2-glas). Uppvärmning sker med vedpanna (CTC från 2002) samt elpatron till ackumulatortankar och vidare i vattenburet system. Enskilt äldre avlopp samt Vättervatten (gemensamt vatten med flygelbyggnaden). Fiber finns installerat.

Markplan med huvudentré till hall och ett rymligt vardagsrum till vänster. Till höger om entrén finns trapp till övre plan och rakt fram ett kontor/tv-rum. Äldre kök med vedspis, vitvaror m.m. Köksentré med ingång till badrum samt en garderob, källartrapp och trapp nr 2 till övre plan. På övre plan finns en möblerbar hall, tre sovrum, garderober, ytterligare en hall samt toalett med handfat och en balkong. I källaren finns pannrum, matkällare, verktygsrum, förrådsutrymmen, tvättstuga och garage. I källaren finns även vattenpump och hydrofor placerade.

Energideklaration och besiktning kommer ej utföras av säljaren.

Flygelbyggnad

Gårdens andra bostad, som idag är uthyrd, omfattar ca 80 kvm boarea enligt taxeringsinformationen. Byggnaden är uppförd i 1,5 plan med källare under del av byggnaden samt krypgrund under resterande del. Timrad stomme, träfasad samt tak av betongpannor. Kopplade fönster (2-glas). Bostaden är ansluten till Vättervatten och har installerad fiber. Eget enskilt avlopp med trekammarbrunn och infiltrationsbädd. Uppvärmning sker med jordvärmepump från 2005 där pumpen är bytt under senare tid.

I markplan finns entréhall med trapp till övre plan, renoverat kök, matrum och vardagsrum. I tillbyggd del finns groventré, badrum med badkar och tvättstuga. På övre plan finns en hall, två sovrum samt två rymliga snedgarderober. I källaren finns pannrum med jordvärmepump, men där även den gamla vedpannan finns kvar. I källaren finns ytterligare ett inrett rum.

Flygelbyggnaden hyrs ut med en månadshyra om 3 500 kr. Energideklaration och besiktning kommer ej utföras av säljaren.

Uthus intill flygelbyggnaden

Intill flygeln finns detta f.d. hönshus som är inrett med bilgarage för en bil, vedbod, utedass samt övriga förrådsutrymmen och ett loft. Byggnaden är uppförd i trä med betongpannor på taket och nyttas av hyresgästen.

Brygghuset

Gårdens brygghus är en äldre och karaktärsfull byggnad, placerad på tomten som en flygel på motsatt sida om bostadsflygeln. Brygghuset inrymmer äldre tvättstuga, snickarebod, förråd och ett loft med drängkammare. Vidbyggt en gavel finns ett trädgårdsförråd. Timrad stomme och tak av betongpannor.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Höghusbyggd ladugård med tegelsatta väggar kring djurdelen och trästomme/träväggar i övrigt. Taket består delvis av plåt och delvis av tegel. Djurdelen har inredningen kvar för uppbundna kor, hästar och grisboxar. Idag används detta utrymme för förvaring. Logen har trägolv och grusat underlag och nyttjas för maskinuppställning samt övrig förvaring.

Övriga ekonomibyggnader m.m.

På gården finns även ett äldre hönshus, en magasinsbyggnad, ett traktorgarage i sämre skick samt en jordkällare med renoverat tak. Hönshuset, magasinet och traktorgaraget är alla uppförda i trä med takpannor och betonggolv/cementgolv och nyttjas som förrådsutrymmen. Jordkällaren är välbevarad och inrymmmer hydrofortank för inkommande vättervatten. På gårdsplanen finna även en container som är inredd till ett enklare verkstadsutrymme.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Försäljningen omfattar ca 16,6 ha stödberättigad åkermark samt ca 4,9 ha betesmark, varav ca 2,2 ha av betesmarken berättigar EU-stöd. Åkermarken utgörs av fastmarksjordar i lätt kuperad terräng. Marken är huvudsakligen självdränerande. Åker- och betesmarken är utarrenderad till 2024-12-31. Arrendet är uppsagt och köparen övertar resterande del av den befintliga arrendeperioden samt erhåller arrendeintäkten för brukningsåren 2023 och 2024.

Skogsmark

Skogsmarken omfattar sammanlagt ca 16,8 ha som fördelar sig i flera skiften, belägna öster om gården vid Brobacken samt ca 3,3 ha väster om gården vid Borgundaberget. Skogen domineras av äldre barrskogsbestånd med tall som huvudsakligt trädslag. Skogsskötseln bedöms vara god och det finns ej några föreslagna skogsvårdsåtgärder. Dock föreligger ett relativt stort avverkningsbehov på de delar av skogsmarken som omfattas av äldre tallskogar, främst på de östra skiftena.

Virkesförrådet uppskattas enligt skogsbruksplanen till ca 4 850 m³sk, vilket ger ett genomsnitt på ca 289 m³sk/ha. Av virkesförrådet utgörs 62 % av tall, 14 % av gran, och 24 % av löv. Medelboniteten är beräknad till 7 m³sk och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till ca 75 m³sk/år. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 3 250 m³sk, varav ca 2 800 m³sk som föreslagen slutavverkning.

Övrig mark, naturreservat m.m.

I den västra delen av fastigheten finns ett område om 3,3 ha som är avsatt till naturreservat. Marken hör till fastigheten, men all form av brukning är undantagen, förutom rätten till att bedriva jakt. Övrig mark omfattar ca 6,4 ha och utgörs av kraftledningsgata, tomt och gårdsplan samt vägar och annan mark som ej kan härledas till något specifikt ägoslag.

Jakträtt

Fastighetens skog och mark ingår idag i ett gemensamt jaktlag genom muntlig överenskommelse. Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Licens och tilldelning avseende älgjakten år 2022/23 är dock redan registrerad.

Rättsförhållande

Fastighet

Falköping Borgunda 15:2 och Borgunda 6:2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 16,8 ha
Skog med restriktion 3,3 ha
Åkermark 16,6 ha
Betesmark 4,9 ha
Övrigmark 6,4 ha
Summa: 48,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 1 387 000 kr
Betesmark 207 000 kr
Skogsmark 1 189 000 kr
Skogsimpediment 8 000 kr
Tomtmark 189 000 kr
Bostadsbyggnader 1 034 000 kr
Ekonomibyggnader 335 000 kr
Summa: 4 349 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 78 900 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.

Karta

Mäklare

Areal | Skövde

Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Alla objekt från Skövde

Ansvarig mäklare

John Enander
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier