Borlänge

Skog i alla åldrar
Areal: 25 ha
Kommun: Borlänge
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 100 000 SEK
Anbudsdag: 29/6 2022
Skogsfastighet i två skiften, ligger i norrsluttning med stor andel tall. Jakt och fiske.

Välskött fastighet i två skiften intill Repbäcken. Fastigheten ligger i norrsluttning med god bonitet. Tyngdpunkten i åldersklasserna R2 och G1 Stor andel Tall. Jakt i Viltvårdsområde. Fiske/kräftfiske.

Kenneth Skovshoved

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Borlänge

Kenneth Skovshoved

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder

Visa alla 19 bilder
Visa alla 19 bilder

Foto: Fredrik Skovshoved, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 22,8 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 2 483 m³sk, vilket motsvarar ca 109 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 63 % av virkesförrådet medan gran har 33 % och lövträd har 4%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,6 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 132 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord Foran Forest AB i oktober 2021.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Jakt

Fastigheten ingår i Västra Tunas Jaktvårdsförening med jakt på ca 2 800 ha. Jakten är utarrenderad tom 30/6-2023 . Kontaktperson: Bert Persson 070-210 24 53. Arrendeavgiften för jaktsäsongen 2022/2023 tillfaller säljaren.

Fiske

Fastigheten ingår i Borlänge Centrala Fiskevårdsområde, vilket gör att markägaren kan lösa fiskerättsbevis för 100 kr/år. Fiskerättsbeviset ger markägaren rätt att fiska kräftor.

Byggnader på ofri grund

På fastigheten finns byggnader i närhet till Bäcken som står på ofri grund. Marken är utarrenderad på med ett arrendekontrakt som förnyas varje år den 1/7. Arrendeavgiften för kommande arrendeår 22/23 tillfaller säljaren. Arrendeavgiften är 3000 kr/år

Rättsförhållande

Fastighet

Borlänge Borlänge 11:7

Ägare

Tore Andersson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 23,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 22,8 ha
Impediment 0,7 ha
Övrigmark 2,1 ha
Summa: 25,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), saknar nytt åsatt taxeringsvärde efter omarrondering. Taxeringsvärdet 2020 är felaktigt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för såväl fysik som juridisk person. Fastigheten ligger inom Omarronderingsområde. Mäklaren biträder ansökan om förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Hedemora

Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Alla objekt från Hedemora

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Mäklarassistent

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
070-995 75 35

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Borlänge & vill bli kontaktad

Mäklaren för Borlänge kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier