Borryd

Borryd, välskött skog i en ägofigur.
Areal: 50 ha
Kommun: Ödeshög
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 000 000 SEK
Anbudsdag: 16/6 2020
Borryd är en välskött obebyggd skogsfastighet i västra Östergötlands bördiga skogsbygd. Fastigheten ligger samlad i en ägofigur och uppgår totalt till ca 50 ha varav 45,4 ha virkesrik skogsmark och 3,5 ha inägomark. Det totala virkesförrådet bedöms till 11 239 m3sk eller motsvarande hela 248 m3sk/ha. Borryds viltrika marker ger stora möjligheter till fina jaktupplevelser.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vadstena
Storgatan 34
592 30   Vadstena
Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-520 88 91

Bilder (16)

Foto: Johan Westman, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Borryds skogsmark är välskött och ligger samlad i en ägofigur. Fastighetens skogsbruksplan upprättades av Holmen Skog 2018 och har sedan ajourförts med hänsyn till utförda åtgärder och tillväxt inför försäljningen. Enligt planen uppgår den produktiva skogsarealen till 45,4 ha. Det totala virkesförrådet bedöms till 11 239 m3sk vilket motsvarar hela 248 m3sk per ha. Medelboniteten bedöms till 7,8 m3sk per ha och år. Gran är det dominerande trädslaget med 54 % av virkesförrådet följt av tall med 38 % och löv med 8 %. I huggningsklass G1 finns 3 526 m3sk, i klasserna S1 och S2 6 968 m3sk. Avverkningsförslaget i skogsbruksplanen uppgår till 4 245 m3sk under planperioden varav 3 288 m3sk utgör föryngringsavverkning och 957 m3sk gallring.

Borryds skogsmark ligger i anslutning till allmän väg och fastighetens arrondering ger goda förutsättningar för ett rationellt skogsbruk.

Åkermark

På Borryd finns enligt SAM-ansökan totalt 3,27 ha åkermark fördelat på 3 skiften. Markerna brukas med långliggande vall. Åkermarkens brukande är muntligt upplåten på ett år i taget. Stödrätter finns motsvarande åkerarealen och dessa ingår i överlåtelsen utan särskilt vederlag.

Jakt

Förekommande vilt på fastigheten är främst älg, rådjur, vildsvin och övrigt i trakten förekommande småvilt. Jakten är muntligt upplåten till och med 2020-06-30.

Rättsförhållande

Fastighet

Ödeshög Borryd 1:2 och Kolsjömarken 1:1

Ägare

Göran Jonsson Rydberg 1/3
Anders Bäck 1/6
Maria Bäck 1/6
Margareta Bäck 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 49,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 45,4 ha
Impediment 1,1 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Inägomark 3,5 ha
Summa: 50,7 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten har i närtid berörts av fastighetsombildning varmed något beslutat taxeringsvärde inte finns att tillgå.

Inteckningar

Fastigheterna är samintecknaden till ett belopp om 25 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Fastighetsmäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Jag är intresserad av fastigheten Borryd och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning