Borserud

77 hektar skogsmark. 13 600 m3sk. Inga byggnader.
Areal: 79 ha
Kommun: Karlstad
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 500 000 SEK
Anbudsdag: 22/1 2021
Borserud, skogsfastighet om totalt 79 ha belägen vid Blombacka strax öster om Molkom och cirka 35 km från Karlstad. Skogsmarken omfattar 77 hektar och bedöms hålla ett virkesförråd om ca 13 600 m³sk, varav cirka 6000 m3sk är slutavverkningsskog. Fin arrondering med merparten av marken liggande i ett block. Det finns därutöver två stycken små markbitar om sammanlagt drygt ett hektar som hör till fastigheten. Medelbonitet om 7,5 m³sk och en beräknad årlig tillväxt om drygt 500 m³sk. Fastigheten saknar byggnader.

Prisidé: 5 500 000 SEK.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (13)

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogen är huvudsakligen samlad i ett skifte med god tillgänglighet. Åldersklassfördelningen är relativt jämn med en tyngdpunkt på medelålders skog.

Skogsbruksplanen är upprättad av Henrik Gynnemo. Fältarbetet är utfört i november 2019. Inför denna försäljning har skogsbruksplanen uppdaterats av Moelven Skog för genomförda åtgärder och sedan skrivits fram med ett års tillväxt i planprogrammet PC-skog.

Av den framskrivna skogsbruksplanen framgår att skogsmarksarealen uppgår till 76,5 ha och virkesförrådet anges till 13 613 m³sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 51 % tall, 39 % gran, 10 % löv. Medelboniteten anges till 7,5 m³sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 573 m³sk/ år. Den löpande tillväxten är för närvarande cirka 527 m³sk/år.

Strand i Borssjön

Det ligger ett litet skifte med en markareal om cirka 0,5 hektar med strand i Borssjön.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Borseruds viltvårdsområde, som uppgår till en areal om 993 hektar. Fastigheten berättigar till en jakträtt. Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Fiskerätt i Borssjön och ingår i Borssjöns FVO-förening.

Rättsförhållande

Fastighet

Karlstad Borserud 1:130

Ägare

Peter Jardeby 1/2
Henrik Jardeby 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 78,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 76,5 ha
Skogsimpediment 0,0 ha
Väg och kraftledning 1,3 ha
Inägomark 0,0 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 78,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 4 876 000 kr
Summa: 4 876 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 500 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Fastighetsmäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Jag är intresserad av fastigheten Borserud och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning