Bosarp

Areal: 34 ha
Kommun: Jönköping
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 000 000 SEK
Anbudsdag: 26/4 2021
Utmed Nissastigen endast 30 minuter från Jönköping ligger byn Bosarp. En vackert belägen by i Norra Nissadalen. Här har du nu möjligheten att förvärva en skogsfastighet, med fina och växtliga
ungskogar. Fastigheten utgörs av totalt 33,7 ha varav 31,4 ha skogsmark och 1,7 ha åkermark. Skogsmarken har en bonitet om 6,8 m3sk/ha och domineras av tall. Jakten är tillgänglig för köparen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder (21)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Inägomarken på fastigheten utgörs av totalt 1,7 ha och utgörs i sin helhet av åkermark. Marken är muntligen upplåten under hela 2021.

Med fastigheten följer inga stödrätter.

Skogsmark

Skogsmarken på fastigheten är talldominerad, välskött och utgörs till största delen av yngre skog. En skogsbruksplan över fastigheten upprättades av Sydved i februari 2021. Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av 31,4 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om totalt 3 748 m³sk. Bonitet om 6,8 m³sk/ha.

Jakt

Jakten tillfaller köparen på tillträdesdagen. På fastigheten finns sedvanligt vilt såsom älg, vildsvin, rådjur, räv och hare. Älgjakt har bedrivits tillsammans med Svensjölaget.

Vägar

Vägnätet på fastigheten är i gott skick vilket gör skogen lättåtkomlig med såväl personbil som tyngre fordon.

Rättsförhållande

Fastighet

JÖNKÖPING BOSARP 2:16

Ägare

Ellinor Persson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 33,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 31,4 ha
Inägomark 1,7 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Summa: 33,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 84 000 kr
Skogsmark 1 599 000 kr
Summa: 1 683 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 1 148 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Mäklarassistent

Karl Magnusson
Jägmästare
036-16 76 42
070-536 76 25

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning